Spørgsmål

Hvornår er en call option in-the-money?

En call option giver køberen eller holderen retten, men ikke forpligtelsen, til at købe et underliggende værdipapir til en forudbestemt strikekurs på eller før udløbsdatoen af optionen. ”In-the-money” beskriver optionens værd (indre værdi). Det er forholdet mellem det finansielle derivats strikekurs og det underliggende værdipapirs kurs.

En call option er in-the-money, når det underliggende værdipapirs markedskurs er højere end call optionens strikekurs. Call optionen er in-the-money, fordi holderen af call optionen besidder retten til at købe værdipapiret under dets nuværende kurs. Det betyder, at denne ret har en indre værdi. Denne indre værdi er lig mellem forskellen mellem det underliggende værdipapirs markedskurs og optionens strikekurs.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Antag for eksempel, at en trader køber en call option i aktien ABC med en strikekurs på 35 kr. med en udløbsdato en måned fra i dag. Hvis ABC’s aktiekurs handles til over 35 kr., så er call optionen in-the-money. Antag, at ABC’s aktiekurs handles til 38 kr., dagen før optionen udløber. Så er call optionen in-the-money med 3 kr. (38 – 35). Traderen kan udnytte call optionen og købe 100 aktier i ABC for 35 kr./stk. og sælge aktierne for 38 kr./stk. på det åbne marked. Traderen vil have et profit på 300 kr. (100 * (38 kr. – 35 kr.)).

 

Her kan du stille et finansielt spørgsmål

Del denne artikel

Invested.dk