Tag : Aktiemarkedsterminologi


Hvornår bliver et primært marked til et sekundært marked?

19th maj, 2015 af No comments yet

Forskellen mellem et primært og et sekundært marked handler i bund og grund om udstedelse vs. gensalg. Selvom begge markeder muliggør køb og salg af værdipapirer, såsom aktier og obligationer, finder det første køb af sådanne værdipapirer fra deres udstedelse kun sted på det primære marked. Det primære marked er der, hvor nye aktier og […]


Hvornår er en call option in-the-money?

27th april, 2015 af No comments yet

En call option giver køberen eller holderen retten, men ikke forpligtelsen, til at købe et underliggende værdipapir til en forudbestemt strikekurs på eller før udløbsdatoen af optionen. ”In-the-money” beskriver optionens værd (indre værdi). Det er forholdet mellem det finansielle derivats strikekurs og det underliggende værdipapirs kurs. En call option er in-the-money, når det underliggende værdipapirs […]


Hvorfor er udførslen af en limitordre ikke garanteret?

25th februar, 2015 af No comments yet

En limitordre er en god måde at købe en aktie til en bestemt kurs på uden nødvendigvis at kigge på kursen hele tiden. Limitordre bliver bedst udført, når limitkursen nås. En limitordre får nogle gange en delvis udførsel eller slet ingen udførsel på grund af dens kursrestriktion. Derfor er det nødvendigt at forstå, præcist hvordan […]


Hvad er fordelene og ulemperne ved præferenceaktier og ordinære aktier (stamaktier)?

29th januar, 2015 af No comments yet

Store virksomheder tilbyder generelt private investorer muligheden for at investere i deres forretning via udstedelse af aktier og obligationer. For de investorer, der er villige til at påtage sig ekstra risiko for potentialet for højere afkast, kan både ordinære aktier og præferenceaktier være fordelagtige muligheder. Dog er der nogle forskelligheder, der adskiller præferenceaktier og ordinære […]


Hvad er forskellen mellem en markedsordre og en limitordre?

13th november, 2014 af No comments yet

Når en investor placerer en ordre for at købe eller sælge en aktie, er der to fundamentale udførelsesmuligheder: At placere ordren til ”markedskurs” eller ”limitkurs”. En markedsordre giver instruks til at udføre transaktionen så hurtigt som muligt til den nuværende kurs (markedskurs). En limitordre giver omvendt instruks til kun at udføre ordren til eller under […]


Invested.dk