Spørgsmål

Hvad er forskellen mellem en markedsordre og en limitordre?

Når en investor placerer en ordre for at købe eller sælge en aktie, er der to fundamentale udførelsesmuligheder: At placere ordren til ”markedskurs” eller ”limitkurs”. En markedsordre giver instruks til at udføre transaktionen så hurtigt som muligt til den nuværende kurs (markedskurs). En limitordre giver omvendt instruks til kun at udføre ordren til eller under købskursen eller til eller over salgskursen.

En markedsordre tager sig først og fremmest af udførslen af selve ordren, hvor kursen på værdipapiret er vigtig, men mindre vigtig. Limitordrer har primært at gøre med kursen. Hvis værdipapirets kurs på det givne tidspunkt ikke ligger inden for limitordrens grænse, udføres transaktionen ikke.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Markedsordrer

Når man normalt tænker på en transaktion på aktiemarkedet, tænker man på markedsordrer. Disse ordrer er de mest basale købs- og salgshandler. En mægler modtager ordren, og denne ordre bliver så udført til den nuværende markedskurs.

Selvom der er større chancer for, at markedsordrer bliver udført, er der ingen garanti for, at ordren faktisk går igennem. Alle aktiemarkedstransaktioner er afhængig af tilgængeligheden af givne aktier og kan variere baseret på timingen og størrelsen på ordren.

Når en markedsordre bliver lagt, er der altid en risiko for udsving mellem den tid, det tager for mægleren at modtage ordren og den tid, det tager for handlen at blive udført. Dette er specielt en bekymring for større ordrer, som tager længere tid at udføre, og hvis disse ordrer er store nok, kan de flytte markedet af sig selv. Nogle gange kan handlen hos individuelle aktier blive stoppet eller suspenderet.

Limitordrer

Limitordrer er designet til at give investorer mere kontrol over kursen i deres handler. Før man lægger en købsordre, skal man sætte en maksimal købskurs, og før man lægger en salgsordre, skal man sætte en minimal salgskurs.

Den indlysende risiko ved at benytte sig af limitordrer er, at ordren ikke bliver udført, hvis kursen på værdipapiret aldrig falder inden for ordrens grænse. En anden mulighed er, at limitkursen endelig nås, men der er ikke nok likviditet i aktien til at udfylde ordren, når det er blevet ordrens tur.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Modsat markedsordrer er limitordrer ofte tilladt uden for markedets almindelige åbningstider. Limitordrer er mere komplicerede at udføre end markedsordrer og kan derfor måske resultere i højere mæglergebyrer. For aktier med lav volumen som ikke er noteret på store børser, er limitordrer den mest attraktive mulighed, da det kan være svært at finde den faktiske kurs.

 

Her kan du stille et finansielt spørgsmål

Del denne artikel

Invested.dk