Tag : Virksomhedsstyring


Hvordan bruger man Microsoft Excel til at beregne likviditetsnøgletal?

26th januar, 2015 af No comments yet

Ligesom med de fleste finansielle nøgletal i Excel kræver beregninger af likviditetsnøgletal mindst to datapunkter fra udefrakommende finansielle kilder efterfulgt af en kort Excel-formel. Der findes forskellige former for likviditetsnøgletal, som hver bruges til at demonstrere en virksomheds evne til at kunne betale sine kortfristede gældsforpligtelser. De to mest velkendte likviditetsnøgletal er likviditetsgraden (current ratio) […]


Invested.dk