Tag : Likviditet


Hvad kan driftskapital bruges til?

25th oktober, 2015 af No comments yet

Driftskapital bruges til at dække hele en virksomheds kortfristede udgifter såsom varebeholdninger, betalinger til kortfristet gæld og driftsomkostninger. I bund og grund bruges driftskapitalen til at holde en virksomhed i gang og imødekomme dens finansielle forpligtelser inden for det kommende år. Hvad er driftskapital? Driftskapital er i simpel forstand forskellen mellem en virksomheds omsætningsaktiver og […]


Hvordan bruger man Microsoft Excel til at beregne likviditetsnøgletal?

26th januar, 2015 af No comments yet

Ligesom med de fleste finansielle nøgletal i Excel kræver beregninger af likviditetsnøgletal mindst to datapunkter fra udefrakommende finansielle kilder efterfulgt af en kort Excel-formel. Der findes forskellige former for likviditetsnøgletal, som hver bruges til at demonstrere en virksomheds evne til at kunne betale sine kortfristede gældsforpligtelser. De to mest velkendte likviditetsnøgletal er likviditetsgraden (current ratio) […]


Hvad er likviditetsstyring?

2nd januar, 2015 af No comments yet

I finans kan likviditet have to definitioner. En af formerne handler om evnen til at handle aktiver, såsom aktier eller obligationer til den nuværende kurs. Den anden definition af likviditet har at gøre med store organisationer, såsom finansielle institutioner. Banker bliver ofte evalueret med hensyn til deres likviditet eller deres evne til at imødekomme kontante […]


Invested.dk