Tag : Finansielle opgørelser


Skal balancen altid være i balance?

18th februar, 2015 af No comments yet

Ja, en balance skal altid være i balance. Navnet ”balance” er et resultat af det faktum, at aktiverne altid er lig passiverne. Aktiverne på balancen består af de værdier, en virksomhed ejer eller vil modtage i fremtiden og som er målbare. Passiverne er det, virksomheden skylder, såsom skatter, debitorbogholderi, lønninger og gæld. Egenkapitalen viser virksomhedens […]


Hvad er likviditetsstyring?

2nd januar, 2015 af No comments yet

I finans kan likviditet have to definitioner. En af formerne handler om evnen til at handle aktiver, såsom aktier eller obligationer til den nuværende kurs. Den anden definition af likviditet har at gøre med store organisationer, såsom finansielle institutioner. Banker bliver ofte evalueret med hensyn til deres likviditet eller deres evne til at imødekomme kontante […]


Invested.dk