Analyser & meninger

Ny, dansk ETF: Stor mulighed for private investorer

Som privat investor er det nu muligt at være eksponeret bredt i store danske aktier med en ny, dansk ETF.  Det er en god nyhed for private, danske investorer. Nasdaq Copenhagen noterede i går den 7. februar den første ETF (Exchange Traded Fund) nogensinde i danske kroner baseret på det brede danske C25 aktieindeks. ETF´en er udstedt af det svenske Xact Kapitalförvaltning, og har årlige omkostninger på bare 0,20%, hvilket må siges at være i den lave ende. Andre eksisterende, dansk baserede indeksfonde (investeringsforeninger) i danske kroner har typisk årlige omkostninger på 0,50% mens de aktive fonde kan have omkostninger på op til typisk 1,5% eller mere om året.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

En investering i denne ETF betyder, at man med en enkelt investering bliver medejer af de 25 største og mest omsatte børsnoterede danske selskaber. Fonden følger passivt C25 indekset og justeres halvårligt. For tiden udgør de største investeringer Novo Nordisk med 15% og Vestas med 8,5%.  Læs nærmere om indholdet i fonden og fondens egenskaber hos udbyderen på dansk her.

ETF´en er akkumulerende og udbetaler derfor ikke årligt udbytte, som i stedet reinvesteres direkte inde i fonden, hvilket især gør den velegnet til f.eks. langsigtede pensionsordninger, hvis man generelt tror på de store danske aktier de kommende år. Eftersom fonden handles i danske kroner løber man heller ikke nogen valutakursrisiko eller bliver udsat for vekslingsomkostninger i forbindelse med handel, som man normalt gør når man investerer i udenlandsk baserede ETF´er.

I forhold til frie midler skal man være opmærksom på, at ETF’er i hvert fald i 2019 beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet, hvilket betyder, at man årligt bliver beskattet af såvel urealiseret som realiseret afkast. Fra og med 2020 træder nye skatteregler dog i kraft, som vil betyde, at ETF’er under visse betingelser i stedet vil blive beskattet som aktieindkomst. Læs mere om disse regler her.

ETF’en kan naturligvis handles uden minimumskurtage og andre gebyrer igennem SaxoInvestor, hvor den kan findes under kortnavnet XACTC25.

Du kan endvidere læse mere om fonden hos udbyderen her, f.eks. prospekt, fondens fulde indhold, kurser mv. Udbyderen, Xact Kapitalförvaltning, er et svensk fondsselskab, som har specialiseret sig i indeksforvaltning. Xact lancerede den første ETF i Sverige i år 2000 og forvalter i dag ca. 30 mia. svenske kroner i 15 forskellige ETF´er, som bl.a. er baseret på svenske og norske indeks og altså nu også et dansk af slagsen.

Del denne artikel

Invested.dk