aktiekurser

Novo Nordisk og virksomhedens aktiekurs (Novo B)

Novo Nordisk er en verdensomspændende medicinalvirksomhed og global leder inden for insulinproduktion. Novo Nordisk har en markedsandel på omkring 50% af det globale insulinmarked, hvilket gør virksomheden til den førende leverandør af diabetesplejeprodukter i verden.

Novo Nordisk har over 43.000 ansatte fordelt i 79 lande, og havde en omsætning på over 111 mia. kr. i 2017. Omkring 80% af deres omsætning stammer fra produktion og salg af insulinprodukter, mens deres biofarmaceutiske afdeling, der specialiserer sig i proteinbehandling for blødersyge, vækstforstyrrelser og andre lidelser, bidrager med de sidste 20%.

Novo Nordisk hovedformål er at skabe de nødvendige medicinale forandringer for at overvinde diabetes og andre alvorlige kroniske sygdomme. Dette opnås ved at forske i og udvikle innovative biologiske lægmidler, som dernæst bliver gjort tilgængelige for patienter over hele verden. Samtidig arbejder Novo Nordisk ifølge eget udsagn hele tiden på at realisere deres vision om, at være den førende leverandør inden for alle de sygdomsområder, som de har aktiviteter i.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Novo Nordisks aktiekurs

Aktierne i Novo Nordisk er opdelt i A-aktier og B-aktier. A-aktierne i Novo Nordisk er unoterede og handles ikke. Stemmevægten på A-aktierne er 10 gange større end på B-aktierne. Endvidere ejer Novo Nordisk-fonden alle A-aktierne, hvilket fungerer som et værn mod eventuelle fjendtlige overtagelsesforsøg og sikrer, at virksomhederne har mulighed for at planlægge langsigtet og forblive på danske hænder. Novo Nordisks B-aktier handles derimod frit ude på markedet, og er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen samt på New York Stock Exchange i form af American Depositary Receipts (ADR’er) under symbolet ’NVO’.

Novo Nordisk må siges at være en volatil aktie, hvilket i høj grad også kan siges om medicinalindustri-aktier generelt. Aktiekursen har siden finanskrisen i 2007/08 opnået meget store stigninger. Fra 2009 til starten på 2016 formåede aktiekursen at stige fra 47 kr. til 400 kr. Dette svarer til et afkast på 751% på bare 7 år. I skrivende stund handles Novo Nordisk til en aktiekurs på 307 kr. Novo Nordisk udbetaler desuden dividende hvert år, med det seneste udbytte i 2018 på 3 kr.

Historien om Novo Nordisk

Bag virksomheden Novo Nordisk, som vi kender den i dag, ligger en spændende historie, som går mere end 90 år tilbage i tiden. Novo Nordisk har naturligvis ikke altid været den store virksomhed, som vi kender i dag. Det hele startede med to nygrundlagte danske medicinal-virksomheder kaldet Nordisk Insulinlaboratorium og Novo Terapeutisk Laboratorium, henholdsvis grundlagt i 1923 og 1925. De to virksomheder var blandt de første i verden til at påbegynde produktionen af et nyt og meget revolutionerende stof kaldet insulin. Insulin var netop blevet opdaget af to canadiske forskere i 1921, og blev brugt som behandling til diabetikere.

Novo Nordisks hovedkontor i Bagsværd.

Lige fra starten havde både Nordisk Insulinlaboratorium og Novo Terapeutisk Laboratorium fokus på udviklingen af produkter til gavn for mennesker med diabetes. De fremstod derved som store rivaler, og konkurrerede intensivt mod hinanden. Dette skulle dog senere hen vise sig at være en fordel, da de to selskaber kontinuerligt blev nødt til at udvikle og forny sig for at følge med konkurrenten. Dette endte med at selskaberne udviklede sig til at blive to af de bedste inden for udvikling og produktion af insulinprodukter.

Efter at have været konkurrenter i mere end 60 år besluttede de to virksomheder at lægge deres stridsøkser fra sig. I 1989 meddelte de to selskaber nemlig, at de havde bestemt sig for at fusionere under navnet Novo Nordisk. Novo Nordisk blev derved global leder inden for produktion af insulin. Beslutningen blev foretaget, da et samarbejde mellem de to virksomhederes stærke forskningsenheder ville øge mulighederne for at udvikle nye produkter inden for diabetesbehandling og samtidig intensivere forskningsindsatsen på andre områder. Samtidig betød fusionen, at virksomhedens konkurrenceevne blev markant øget på det internationale marked.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

I forbindelse med fusionen oprettede man også Novo Nordisk Fonden – en selvejende institution, hvis formål er at skabe et stabilt fundament for driften af Novo Nordisk samt yde bistand til videnskabelige, humanitære og sociale formål. Novo Nordisk Fonden ejer alle A-aktier i Novo Nordisk og har derved stemmeflertallet på generalforsamlingerne. Dette er med til at sikre, at Novo Nordisk forbliver en selvstændig dansk virksomhed.

Ved en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af år 2000 startede der endnu et nyt kapitel for Novo Nordisk. Man havde nemlig besluttet sig for at opdele virksomhedens to forretningsområder, Enzyme Business og Health Care, i 2 selvstændige aktieselskaber. Novo Nordisk A/S blev videreført af det tidligere Health Care, mens man oprettede virksomheden Novozymes A/S til Enzyme Business. På samme tid valgte man at etablere holdingselskabet Novo Holdings A/S, der fremover havde til opgave at forvalte Novo Nordisk-fondens midler – herunder alle A aktier i Novo Nordisk og Novozymes. Intentionen med opdelingen var at etablere et veldefineret fokusområde for hver afdeling og dermed større operationel frihed, hvilket senere hen kunne hjælpe Novo-gruppen med at skabe en entydig profil på deres markeder. De tre nyetablerede virksomheder indgår nemlig i dag i den såkaldte Novo Gruppe, der er en familie af selvstændige selskaber.

Del denne artikel

Invested.dk