Securities And Exchange Commission – SEC

Globus 60x60Definition af Securities And Exchange Commission – SEC

En regeringskommission i USA som er skabt af kongressen for at regulere finansmarkedet og beskytte investorerne. De overvåger også opkøb af andre virksomheder i USA. SEC er til for at fremme fuld offentliggørelse hos børsnoterede selskaber og for at beskytte investeringsoffentligheden imod bedrageri og manipulerende praksis på finansmarkederne.

IE 60x60InvestEd forklarer Securities And Exchange Commission – SEC

Her er et eksempel på en aktivitet, der falder inden for SEC’s område: Hvis nogen køber mere end 5% af en virksomhedens egenkapital, skal han/hun rapportere til SEC inden for 10 dage efter købet på grund af truslen for overtagelse.

Sekulær

Globus 60x60Definition af Sekulær

Et tillægsord der bruges til at beskrive en langsigtet tidsramme (som regel 10 år). Det er vigtigt for investorer at identificere sekulære trends i markeder og ikke kun kortsigtede trends. Eksempler på sekulære trends inkluderer en aldrende befolkning (som tenderer til at have anderledes forbrugs- og opsparingsvaner end en yngre befolkning), ekspansionen af en bestemt teknologi (såsom internettet) og stor afhængighed af en bestemt råvare (såsom olie).

IE 60x60InvestEd forklarer Sekulær

I Jeremy Siegels bog ”Stocks for the Long Run” argumenterer han, at aktier sandsynligvis vil overgå alle de andre aktivklasser i det lange løb. Argumentet blev bakket op af det faktum, at aktier overgik alle andre aktivklasser mellem perioden 1871 og 2001.

Selskabsform

Globus 60x60Definition af Selskabsform

Forskellige måder at organisere sig på, når en person vil drive virksomhed. Der er under de forskellige selskabsformer forskellige regler, der omhandler eksempelvis kapitalkrav og hæftelse.

IE 60x60InvestEd forklarer Selskabsform

Det kaldes virksomhedsformer, når det omhandler personligt ejede virksomheder såsom enkeltmandsvirkomheder eller interessentselskaber. Disse hæfter personligt.

Det kaldes selskabsformer, når det omhandler en selvstændig juridisk enhed, og kreditorerne kun kan gøre udlæg i indskudskapitalen. Derved er der ingen personlig hæftelse for ejeren.

Selskabsloven

Globus 60x60Definition af Selskabsloven

En dansk lov der har fastsat reglerne for udøvelse af selskab i aktie- eller anpartsform. Denne lov indeholder også regler for partnerselskaber.

IE 60x60InvestEd forklarer Selskabsloven

Andre selskabsformer som enkeltmandsvirksomhed og interessentselskab ligger ikke under selskabsloven.

Series 63

Globus 60x60Definition af Series 63

Et amerikansk licens der giver licensholderen retten til at udføre ordrer for enhver type værdipapir i en bestemt amerikansk stat. For at opnå et series 63-licens skal man bestå en eksamen, der viser, at man besidder viden om værdipapirers regler og reguleringer samt etisk praksis.

IE 60x60InvestEd forklarer Series 63

Series 63 eksamen blevet udviklet af North American Securities Administrators Association (NASAA). Den bliver administreret af Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) og dækker hovedsageligt statslige love og reguleringer. Eksamenen har 65 spørgsmål, hvor 60 af dem tæller med, og man skal svare rigtigt på mindst 43 for at bestå.

Series 7

Globus 60x60Definition af Series 7

Et amerikansk licens der styres af amerikanske Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), der giver licensholderen retten til at sælge alle former for værdipapirer, undtagen råvarer og futures.

IE 60x60InvestEd forklarer Series 7

Series 7 eksamen fokuserer på investeringsrisiko, beskatning, aktier og obligationer, pakkede værdipapirer, optioner, pensionsplaner og interaktion med kunder.

For at kunne tage en series 7 eksamen skal man sponsoreres af en finansiel institution, der er medlem af FINRA eller en selvregulerende organisation (SRO).

Servicevirksomhed

Globus 60x60Definition af Servicevirksomhed

En virksomhed der sælger og yder serviceydelser. En sådan virksomhed producerer og handler derfor ikke med varer.

IE 60x60InvestEd forklarer Servicevirksomhed

Disse virksomheder henvender sig til private og offentlige kunder såvel som andre virksomheder på b2b-markedet.

Serviceindustrien udgør en stor del af den offentlige sektor i Danmark.

Sharpe ratio

Globus 60x60Definition af Sharpe ratio

En ratio/et nøgletal udviklet af den nobelprisvindende William F. Sharpe, som bruges til at måle risikojusteret præstation. Sharpe ratioen beregnes ved at trække den risikofrie rente (såsom renten på statsobligationer) fra en porteføljes afkastprocent og dividere resultatet med standardafvigelsen af porteføljens afkast. Formlen for Sharpe ratioen er:

Formel for Sharpe ratio

IE 60x60InvestEd forklarer Sharpe ratio

Sharpe ratioen fortæller os, hvad end en porteføljes afkast er på grund af kloge investeringsbeslutninger eller som resultat af for meget risiko. Selvom en portefølje eller fond kan skabe højere afkast end sine kollegaer/konkurrenter, er det kun en god investering, hvis disse højere afkast ikke kommer med alt for meget ekstra risiko. Jo større en porteføljes Sharpe ratio er, jo bedre har dens risikojusterede præstation været. En negativ Sharpe ratio indikerer, at et risikofrit aktiv ville præstere bedre end det givne værdipapir.

En anden variation af Sharpe ratio er Sortino ratio, der fjerner effekten af opadgående kursbevægelser i standardafvigelsen for kun at måle afkast for den nedadgående kursvolatilitet.

Skadesløsbrev

Globus 60x60Definition af Skadesløsbrev

Et pantebrev der udstedes med det formål at dække et løbende gældsmellemværende, såsom en kassekredit eller en alskyldserklæring.

IE 60x60InvestEd forklarer Skadesløsbrev

Et skadesløsbrev giver kreditor sikkerhed for en gæld, hvis størrelse ikke er endeligt fastsat. Der skal dog være fastsat et maksimalt beløb, som pantebrevet gælder inden for, inklusiv renter og omkostninger.

Sorte mandag

Globus 60x60Definition af Sorte mandag

D. 19. oktober år 1987 da Dow Jones Industrial Average (DJIA) faldt med næsten 22% på en enkelt dag. Denne begivenhed markerede begyndelsen af et globalt fald på aktiemarkederne verden over, hvilket gjorde sorte mandag til en af de mest berygtede dage i finanshistorien. Ved slutningen af denne oktober måned havde de fleste store børser tabt mere end 20% af deres værdi.

IE 60x60InvestEd forklarer Sorte mandag

Det massive fald kan ikke beskyldes af en enkelt nyhed, fordi flere store nyheder blev offentliggjort over weekenden før krakket. Mens der er mange teorier, der forsøger at forklare, hvorfor krakket forekom, er de fleste enige om, at massepanik var grunden til at krakket eskalerede.

image_pdfimage_print

Invested.dk