Sortino ratio

Globus 60x60 Definition af ”Sortino ratio”

En modificering af Sharpe ratioen der differentierer en ekstrem volatilitet fra en generel volatilitet ved at indregne standardafvigelsen af negative aktivafkast, også kaldet ”downside deviation”. Sortino ratioen trækker den risikofrie rente fra porteføljens afkast og dividerer derefter dette med den fundne downside deviation. En høj Sortino ratio indikerer, at der er en lav sandsynlighed for et stort tab. Den blev opkaldt efter Frank A. Sortino.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Beregnes på følgende måde:

beregning og formel for Sortino ratio

IE 60x60InvestEd forklarer ”Sortino ratio”

Når man skal beslutte, om man skal bruge Sharpe ratioen eller Sortino ratioen, så afhænger det af, om man som investor vil fokusere på standardafvigelsen eller downside deviation (minusafvigelse). Sharpe ratio er bedre til at analysere en portefølje, der har en lav volatilitet, fordi Sortino ratio ikke vil have nok datapunkter til at beregne downside deviation. Dette gør Sortino ratio bedre til at analysere ekstremt volatile porteføljer.

Invested.dk