Sharpe ratio

Globus 60x60Definition af Sharpe ratio

En ratio/et nøgletal udviklet af den nobelprisvindende William F. Sharpe, som bruges til at måle risikojusteret præstation. Sharpe ratioen beregnes ved at trække den risikofrie rente (såsom renten på statsobligationer) fra en porteføljes afkastprocent og dividere resultatet med standardafvigelsen af porteføljens afkast. Formlen for Sharpe ratioen er:

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Formel for Sharpe ratio

IE 60x60InvestEd forklarer Sharpe ratio

Sharpe ratioen fortæller os, hvad end en porteføljes afkast er på grund af kloge investeringsbeslutninger eller som resultat af for meget risiko. Selvom en portefølje eller fond kan skabe højere afkast end sine kollegaer/konkurrenter, er det kun en god investering, hvis disse højere afkast ikke kommer med alt for meget ekstra risiko. Jo større en porteføljes Sharpe ratio er, jo bedre har dens risikojusterede præstation været. En negativ Sharpe ratio indikerer, at et risikofrit aktiv ville præstere bedre end det givne værdipapir.

En anden variation af Sharpe ratio er Sortino ratio, der fjerner effekten af opadgående kursbevægelser i standardafvigelsen for kun at måle afkast for den nedadgående kursvolatilitet.

Invested.dk