Standardafvigelse – Standarddeviation

Globus 60x60Definition af Standardafvigelse – Standarddeviation

(I) En måling af den gennemsnitlige afvigelse fra gennemsnittet af et datasæt. Jo mere spredning der er i dataen, jo højere er afvigelsen. Standardafvigelsen beregnes ved at tage kvadratroden af variansen.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

(II) I finans bliver standardafvigelsen pålagt det årlige afkast af en investering for at måle investeringens volatilitet. Standardafvigelse er også kendt som historisk volatilitet.

IE 60x60InvestEd forklarer Standardafvigelse – Standarddeviation

Standardafvigelsen er en statistisk måling, der fremhæver den historiske volatilitet. For eksempel vil en volatil aktie have en højere standardafvigelse, mens afgivelsen hos en blue chip aktie vil være lavere.

Invested.dk