fbpx


Basisvaluta

Globus 60x60Definition af Basisvaluta

Den første møntenhed der står i et valutapar. Kaldes nogle gange den ”primære valuta”.

IE 60x60InvestEd forklarer Basisvaluta

Hvis du for eksempel kigger på valutaparret CAD/USD, vil den canadiske dollar være basisvalutaen, og den amerikanske dollar vil være quote valutaen. Kursen repræsenterer, hvor mange quote valuta du skal bruge for at få én enhed basisvaluta.

Bear-certifikat

Globus 60x60Definition af Bear-certifikat

Et børsnoteret værdipapir som bevæger sig i takt med udviklingen i et underliggende aktiv. Dette underliggende aktiv kan bestå af alt fra et indeks, en enkelt aktie, en futurekontrakt, råvare mm. Bear-certifikatet stiger i værdi, når det underliggende aktiv falder. Certifikaterne kan både være uden og med gearing.

IE 60x60InvestEd forklarer Bear-certifikat

Et certifikat hører under kategorien ETN (Exchange Traded Notes), der ligger i kategori med ETF’er (Exchange Traded Funds). Fordelen ved at benytte sig af disse certifikater er, at de ofte er mere simple, omkostningseffektive og mindre risikofyldte end traditionelle værdipapirer, når det omhandler shorthandel/gearing.

Benjamin Graham

Den overordnede definitionDefinition af Benjamin Graham

En lektor og finansiel analytiker der kendes som ”the father of value investing”. Hans berømte bog, ”The Intelligent Investor”, har opnået stor anerkendelse som den bedste og mest vigtige investeringsbog skrevet omkring de fundamentale faktorer af value investing strategien.

InvestEds forklaring på begrebetInvestEd forklarer Benjamin Graham

Benjamin Graham havde en stor indflydelse på sin elev Warren Buffett (som blev den mest berømte investor nogensinde) på Columbia University. Graham lærte Warren principperne i value investing – principper som Warren lærte at skabe en af verdens største formuer ud fra.

Berkshire Hathaway

Globus 60x60Definition af Berkshire Hathaway

Et holdingselskab for en mængde virksomheder drevet af direktøren, Warren Buffett. Berkshire Hathaway’s hovedkvarter ligger i Omaha, Nebraska, og begyndte som en tekstilproducent, men da Warren Buffett blev den største aktionær i midten af 1960’erne, påbegyndte han en progressiv strategi ved at omdirigere pengestrømmen fra virksomheden til andre investeringer.

Forsikringsselskaber er de største beholdninger i Berkshire Hathaway, men virksomheden driver hundredevis af forskellige forretninger over hele verden.

IE 60x60InvestEd forklarer Berkshire Hathaway

På grund af Berkshire Hathaway’s lange succeshistorie og skarpe investeringer på aktiemarkedet, har virksomheden vokset sig til at være en af de største i verden, hvad angår markedsværdi. Berkshire’s aktie handles på NYSE i to klasser, A-aktier og B-aktier.

Warren Buffett faldt tidligt i sin karriere over idéen om at bruge ”float” fra forsikringsselskaberne til at lave investeringer andre steder, hvor han ville fokusere på langsigtede aktieinvesteringer. Buffett har fravalgt en overdiversificeret portefølje til fordel for en håndfuld pålidelige investeringer. Igennem tiden er hans evner kommet så meget i søgelyset, at Berkshire’s årlige generalforsamling er blevet en form for mekka inden for finansverdenen.

Bernard Madoff

Globus 60x60Definition af Bernard Madoff

Den tidligere direktør af Nasdaq og stifteren af market-maker selskabet Bernard L. Madoff Investment Securities. Madoff, der også drev en hedgefond, blev arresteret d. 11. december 2008 for at have kørt et pyramidespil. Hans hedgefond tabte omkring 50 mia. dollars (ca. 270 mia. kr.), men det blev skjult ved at betale de tidligere investorer med penge fra senere investorer.

IE 60x60InvestEd forklarer Bernard Madoff

Ifølge anklageren blev Madoff arresteret efter at have fortalt nogle senior medarbejderne hos hans virksomhed, at ”det hele er en stor løgn.. ligesom et pyramidespil”.

Med et konstant afkast på 1-1,5% om måneden i mere end 10 år var det svært for investorerne ikke at tro på Madoffs salgstaler.

Bestyrelse

Globus 60x60Definition af Bestyrelse

En gruppe personer der er valgt som repræsentanter af aktionærerne til at skabe ledelsesrelaterede politikker og tage beslutninger vedrørende store virksomhedsproblematikker. Sådanne problematikker inkluderer at hyre/fyre ledere, udbyttepolitikker, optionspolitikker og ledelseslønninger. Ethvert børsnoteret selskab skal have en bestyrelse.

IE 60x60InvestEd forklarer Bestyrelse

Bestyrelsen tager generelt beslutninger på aktionærernes vegne. Bestyrelsen skal mest vigtigt være en fair repræsentant fra både ledelsen og aktionærernes interesser; mange insidere og ledere vil mene, at bestyrelsen mere træffer beslutninger på ledelsens vegne.

Bioteknologi

Globus 60x60Definition af Bioteknologi

Brugen af levende organismer til at lave produkter og forskning. Bioteknologi kendes bedst for sin enorme rolle i medicinalindustrien og kan også findes i mad- og brændstofindustrien. Bioteknologien kombinerer en række discipliner som biologi, fysik, kemi, matematik, videnskab og teknologi. Den moderne bioteknologi fortsætter med at komme med betydelige bidrag til menneskeheden ved at forbedre folks livskvalitet på mange områder såsom ved at bekæmpe sygdomme, skabe bedre afgrøder og arbejde med biobrændsel for at reducere drivhusgasudledning.

Forkortes ofte til ”biotek”.

IE 60x60InvestEd forklarer Bioteknologi

Bioteknologisektoren har siden 1990’erne taget hastig fart og har bragt kæmpe biotekkoncerner med sig, som hver dag forsker i udvikling af nye produkter og løsninger. Store danske biotekvirksomheder inkluderer Novo Nordisk og Novozymes. Biotekvirksomheder er kendt for at bruge store summer på forskning og udvikling i deres resultatopgørelse.

Bull-certifikat

Globus 60x60Definition af Bull-certifikat

Et børsnoteret værdipapir der følger udviklingen i et underliggende aktiv. Dette underliggende aktiv kan bestå af alt fra et indeks, en enkelt aktie, en future, råvare osv. Bull-certifikatet stiger i værdi, når det underliggende aktiv stiger. Certifikaterne kan både være uden og med gearing.

IE 60x60InvestEd forklarer Bull-certifikat

Et certifikat hører under kategorien ETN (Exchange Traded Notes), som er i kategori med ETF’er (Exchange Traded Funds). Fordelen ved at benytte sig af disse certifikater er, at de ofte er mere simple, omkostningseffektive og mindre risikofyldte end traditionelle værdipapirer, når det omhandler shorthandel/gearing.

image_pdfimage_print

Invested.dk