Andre begreber

Bear-certifikat

Globus 60x60Definition af Bear-certifikat

Et børsnoteret værdipapir som bevæger sig i takt med udviklingen i et underliggende aktiv. Dette underliggende aktiv kan bestå af alt fra et indeks, en enkelt aktie, en futurekontrakt, råvare mm. Bear-certifikatet stiger i værdi, når det underliggende aktiv falder. Certifikaterne kan både være uden og med gearing.

Bliv gratis medlem af invested.dk, og få e-bog med 7 metoder til investering >> Meld mig ind

IE 60x60InvestEd forklarer Bear-certifikat

Et certifikat hører under kategorien ETN (Exchange Traded Notes), der ligger i kategori med ETF’er (Exchange Traded Funds). Fordelen ved at benytte sig af disse certifikater er, at de ofte er mere simple, omkostningseffektive og mindre risikofyldte end traditionelle værdipapirer, når det omhandler shorthandel/gearing.

Invested.dk