Andre begreber

Basisvaluta

Globus 60x60Definition af Basisvaluta

Den første møntenhed der står i et valutapar. Kaldes nogle gange den ”primære valuta”.

Bliv gratis medlem af invested.dk, og få e-bog med 7 metoder til investering >> Meld mig ind

IE 60x60InvestEd forklarer Basisvaluta

Hvis du for eksempel kigger på valutaparret CAD/USD, vil den canadiske dollar være basisvalutaen, og den amerikanske dollar vil være quote valutaen. Kursen repræsenterer, hvor mange quote valuta du skal bruge for at få én enhed basisvaluta.

Invested.dk