Andre begreber

Bull-certifikat

Globus 60x60Definition af Bull-certifikat

Et børsnoteret værdipapir der følger udviklingen i et underliggende aktiv. Dette underliggende aktiv kan bestå af alt fra et indeks, en enkelt aktie, en future, råvare osv. Bull-certifikatet stiger i værdi, når det underliggende aktiv stiger. Certifikaterne kan både være uden og med gearing.

Bliv gratis medlem af invested.dk, og få e-bog med 7 metoder til investering >> Meld mig ind

IE 60x60InvestEd forklarer Bull-certifikat

Et certifikat hører under kategorien ETN (Exchange Traded Notes), som er i kategori med ETF’er (Exchange Traded Funds). Fordelen ved at benytte sig af disse certifikater er, at de ofte er mere simple, omkostningseffektive og mindre risikofyldte end traditionelle værdipapirer, når det omhandler shorthandel/gearing.

Invested.dk