Annoncering:

Denne artikel af sponsoreret af Vontobel, der gerne vil fortælle om deres nye hydrogen certifikat. Invested.dk har på egen hånd forfattet teksten og står inde for budskabet.

Analyser & meninger

Hydrogen-aktier i vild vækst – sådan kan du komme med

Vil du gerne med på den grønne bølge, og tror du på, at hydrogen vil slå igennem som fremtidens energibærer? Måske er du usikker på præcist hvilke aktier, som over tid vil stå tilbage som vindere inden for dette spændende investeringsområde. I så fald findes en genvej, som gør det muligt på én gang at købe sig til en 1:1 eksponering i et indeks af forskellige hydrogenbaserede aktier. Det kan gøres ved at købe et såkaldt tracker certifikat indeholdende disse hydrogen aktier, som det schweiziske investeringshus Vontobel for nyligt har lanceret. Certifikatet, som blev lanceret den 22. oktober 2020, er steget voldsomt siden start. Der er i det hele taget tale om en sektor, som over de seneste år klart har outperformet det generelle marked.

Et tracker certifikat er et finansielt instrument, som afspejler udviklingen på et eller flere underliggende aktiver. Det kan f.eks. være et aktieindeks, men det kan også være enkeltaktier, kryptovaluta mv. I det omtalte hydrogen certifikat afspejles udviklingen 1:1 i Hydrogen Top Selection Index, som beregnes af Solactive AG. Dette indeks består af 15 udvalgte aktier, som alle opfylder de opsatte kriterier for markedsværdi, branchespecifikation mv. Læs mere om sammensætningen nedenfor.

Certifikater klassificeres af Finanstilsynet som komplekse instrumenter, som ikke er egnede for alle investorer. I modsætning til de fleste bull og bear certifikater indeholder Vontobels tracker certifikater dog ikke gearing, hvilket medfører, at instrumentet nærmere kan sammenlignes med andre indeks trackere såsom indeksfonde, jf. nedenfor, hvor certifikatets juridiske struktur beskrives nærmere.

 

Hydrogen som fremtidens energibærer?
Produktionen af energi fra hydrogen er stadig i sin vorden i forskellige dele af verden. Men udsigten til lavere produktionsomkostninger og en bedre infrastruktur kan give aktier inden for dette område et stort løft. Potentialet for økonomien og samfundet er enormt, hvilket de senere års kursstigninger tydeligt har vist.

På klimakonferencen i Paris i 2015 blev knap 200 lande enige om bl.a. at begrænse den globale opvarmning til to grader Celsius. Man blev også enige om at energirelaterede kuldioxidemissioner (CO2) skal reduceres med ikke mindre end 60% inden 2050. Det er derfor indlysende, at der kræves drastiske foranstaltninger, hvis dette mål skal nås. Med ny præsident i spidsen er USA netop genindtrådt i Parisaftalen, hvilket er et stærkt signal til omverdenen. At nå Parisaftalens målsætninger bliver dog endnu mere vanskelig, når man tænker på, at jordens befolkning anslås at stige med omkring to milliarder mennesker til næsten 10 millarder inden 2050. Verdens energisystem skal derfor gennemgå grundlæggende ændringer og der er bestemt behov for energieffektivitet. En del af løsningen er, at der skal bruges mere og mere vedvarende energikilder med lavt kulstofindhold.

Hydrogen er ikke en energikilde i sig selv, men en energibærer, der kan bruges til at oplagre og transportere energi. En energibærer i en eller anden form vil være nødvendig, hvis en væsentlig del af vores energiforsyning skal baseres på vedvarende energi. Vindmøller og solceller producerer i dag ikke energi i samme takt, som vi vil bruge energien. Vindmøller producerer heller ikke, hvis det er vindstille ligesom solceller ikke producerer energi om natten, hvor der også skal bruge elektricitet.

Derfor kunne hydrogen som energibærer være en mulig løsning på en del af klimaproblemerne, og det er i høj grad det man køber ind i, hvis man tror på denne investeringscase.

Læs mere om selve hydrogen investeringscasen her og mere om hydrogen som energibærer her.

 

Hvorfor investere via et certifikat?
At investere i et hydrogenorienteret tracker certifikat er en let måde at købe sig ind i hydrogencasen på uden at skulle investere i udvalgte enkeltaktier, som måske eller måske ikke, vil performe over tid. Man opnår derved at sprede sin risiko væk fra enkeltaktierne, men man har naturligvis stadig den overordnede sektorrisiko. Det må i øvrigt anbefales ikke at placere for stor en andel af ens samlede investeringer i et så smalt indeks som dette.

 

Hvad investerer man i?
Når man investerer i certifikatet eksponeres man mod i alt 15 forskellige aktier, som alle gør sig inden for hydrogenteknologi. Af nedenstående tabel ses den aktuelle sammensætning og vægten af de enkelte aktier, som man eksponeres mod ved investering i certifikatet.

Ovenstående tabel viser sammensætningen af Vontobels hydrogen tracker certifikat ultimo januar 2021. Læs mere om den aktuelle sammensætning og kursudvikling i certifikatets factsheet, som løbende ajourføres.

Den største position i porteføljen er klart amerikanske Plug Power, som har haft en meget voldsom kursudvikling det seneste år på ikke mindre end 1500%. Den voldsomme kursstigning har medført, at Plug Power for tiden udgør knap 19% af den samlede portefølje.

De nordiske lande er også godt repræsenteret i porteføljen i form af svenske Powercell samt norske NEL. Begge aktier udgør hver ca. 7% af porteføljen og er givetvis også kendte blandt mange danske investorer. Powercell er steget ca. 100% mens NEL er steget hele 230% det seneste år.

Om momentum og de voldsomme kursstigninger, der har været de seneste år i hydrogenaktierne, vil vare ved, vides naturligvis ikke, hvilket man skal være opmærksom på, som investor i dette certifikat.

Man skal ligeledes være opmærksom på, at man ved investering i certifikatet især er eksponeret mod USD, da knap 80% af aktierne handles i denne valuta.

 

Omkostninger
Man betaler 1,2% i årlige omkostninger i form af et management fee, som beregnes og betales dagligt på samme måde som ved investering i en ETF. Disse omkostninger må siges at være noget højere end man typisk betaler ved indeksinvestering i hvert fald i de lidt bredere indeks. Det er dog ikke ualmindeligt, at omkostningerne i smallere indeks er højere. Det er i den forbindelse også værd at bemærke, at certifikatet ikke er gearet, hvilket mange certifikater ellers er. Det betyder, at certifikatet ikke løbende belastes af finansieringsomkostninger.

Udover de årlige omkostninger vil man skulle betale almindelig kurtage ved køb og salg ligesom man ved handel vil skulle acceptere et vist spread, da certifikatet er børsnoteret.

Selve certifikatet er udstedt i danske kroner, hvorfor man ikke behøver at foretage veksling til fremmed valuta ved køb og salg.

Du kan på dansk læse certifikatets centrale investor dokumentation (Key Investor Information Document – KIID) her, hvor information om de løbende omkostninger og betingelser er tilgængelig.

 

Certifikatets juridiske struktur
Tracker certifikater hos Vontobel indeholder i modsætning til de fleste bull og bear certifikater ikke gearing. Certifikatet er “open-ended”, hvilket betyder, at der ikke er fastsat en nærmere udløbsdato. I helt særlige tilfælde kan Vontobel dog vælge at indløse certifikatet. Certifikatet handles på en børs, som i Vontobels tilfælde er Nordic Growth Market – Nordic MTF Danmark  i danske kroner. Udover at man løbende vil kunne handle certifikatet i børsens åbningstid sikrer Vontobel, at der løbende stilles priser i certifikatet (market making) således, at man er sikker på at kunne sælge certifikatet igen. Vontobel udsteder certifikatet i Tyskland, og Vontobels børsnoterede holdingselskab baseret i Schweiz er garant. Som investor løber man derfor en risiko på udstederen eller garanten, hvilket i sidste kan betyde, at man helt mister sin investering, hvis Vontobel går konkurs og ikke kan indfri sine forpligtelser i forhold til de udstedte certifikater.

Vil du gerne dykke dybere ned i det fuldstændige prospekt, kan du finde alle certifikatets juridiske dokumenter her. Den juridiske struktur, herunder også de nævnte risici, beskrives også kort på dansk i ovennævnte centrale investor dokumentation (KIID).

 

Hvordan beskattes certifikatet?
For privatpersoner, som handler med frie midler, anses certifikatet af Skat som værende en finansiel kontrakt. Det betyder, at man af et positivt nettoresultat skal beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet. Opnår man et negativt nettoresultat, vil man kunne få fradrag for tabet efter særlige regler.

Læs mere om den skattemæssige behandling af certifikater her.

 

Hvor kan man handle certifikatet?
Vontobels certifikater er optaget til handel på NGM (Nordic Growth Market), hvor de handles i danske kroner. Man kan bl.a. handle hydrogencertifikatet og andre Vontobel certifikater hos Nordnet. Man kan på Nordnets handelsplatform finde instrumentet f.eks. ved angive tickernavnet “TRACK HYDRO VON” eller ISIN: “DE000VP9FSU5” i søgefeltet øverst til højre eller ved at klikke her. Man kan endvidere finde en oversigt over alle Vontobels tracker certifikater hos Nordnet via dette link. Efter man har klikket på linket, kan man under “produkttype” ligeledes søge efter den lange række af gearede bull og bear certifikater, som Vontobel ligeledes udbyder, hvis man er interesseret i disse produkter.

 

Vil du vide mere?
Læs mere om Vontobels samlede udbud af certifikater her.

Er du interesseret i Vontobels øvrige tracker certifikater kan du finde en liste her. Man kan for eksempel investere i ugearede certifikater baseret på populære temaer og megatrends. Det er også muligt at investere i udvalgte indeks inden for f.eks. Cyber Security og Artificial Intelligence.

Vontobel har ligeledes udarbejdet en brochure, der beskriver hvordan bull- og bear certifikater fungerer, og som på dansk kan downloades i pdf her.

Det kan i øvrigt anbefales, at man skriver sig op til Vontobels Blog Newsletter, hvor man helt gratis får tilsendt investeringsideer og indspark på forskellige investeringsområder. Det er en god og let måde at holde sig orienteret om, hvad der helt aktuelt rører sig på markederne. Man kan skrive sig op her og samme sted læse om tidligere investeringsideer mv. 

 

Vigtig meddelelse
Denne information er hverken investeringsrådgivning eller en anbefaling om investering eller investeringsstrategi, men annoncering. Den fuldstændige information om værdipapirerne, særligt strukturen og de risici, der er forbundet med en investering, er beskrevet i basisprospektet samt i eventuelle tillæg og i de endelige betingelser.

Potentielle investorer bør læse disse dokumenter, før de træffer en beslutning om investering. Dokumenterne og dokumentet med central information udgives på udstederens hjemmeside, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com, og de kan hentes gratis fra udstederen. Godkendelsen af prospektet skal ikke forstås som en godkendelse af værdipapirerne.

Værdipapirerne er produkter, der ikke er simple, og som kan være vanskelige at forstå. Denne information inkluderer eller vedrører tal fra tidligere resultater. Tidligere resultater udgør ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

 

 

 

Del denne artikel

Invested.dk