Din kapital er i fare. Andre gebyrer forekommer. For mere information besøg denne side

aktiekurser

Google og Amazon foretager aktiesplit. Er det nu, du skal købe?

Har du haft lyst til at købe aktier i Google eller Amazon, men ikke har gjort det pga. den høje aktiepris på tusindvis af dollars? Så er der godt nyt for dig. Til sommer bliver prisskiltet på aktier i de to tech-giganter nemlig væsentligt lavere – hele 20 gange. Markedet reagerer generelt positivt, når aktiesplit annonceres, tyder meget på. 

Hvad er et aktiesplit?

Et aktiesplit er simpelthen, når en børshandlet virksomhed øger antallet af sine aktier. Virksomhedens samlede markedsværdi ændres ikke. Prisen på hver enkelt aktie justeres tilsvarende. En meget simpel analogi til et 2:1-aktiesplit er simpelthen, at en pizza deles i 12 lige store stykker i stedet for 6. Her er hele pizzaen et billede på virksomhedens samlede markedsværdi, og de enkelte pizzastykker en aktie hver. Vi forklarer mere om aktiesplit her.

Hvad er formålet med et aktiesplit?

Det er jo ofte et godt tegn for virksomheden, at prisen på en aktie er steget. Det kan dog give praktiske problemer – f.eks. er det ikke sikkert, at en ung investor har råd til at give 2.800 dollars for en enkelt Amazon-aktie (AMZN). En lavere aktiepris gør det derfor nemme for købere og sælgere at handle aktien, altså øges aktiens likviditet. I praksis bruger mange virksomheder aktiesplit til at øge investorernes appetit på aktien. Typisk kombineres aktiesplit med øgning af udbytte eller tilbagekøb af aktier – dermed bliver det endnu mere fristende at købe aktier i virksomheden. Det er netop tilfældet med Amazon’s kommende aktiesplit 3. juni 2022, som kombineres med et aktietilbagekøb på 10 mia. USD. Her skal nævnes, at et aktietilbagekøb øger virksomhedens fundamentale, regnskabsmæssige værdi. Hvis virksomheden f.eks. køber 1 % af sine aktier tilbage, er effekten at der gives svarende til 1 % af virksomheden tilbage til aktionærerne. Et aktiesplit ændrer derimod ikke på virksomhedens fundamentale, regnskabsmæssige værdi.

Hvad sker der, hvis jeg som investor ejer en aktie der undergår et aktiesplit?

Det korte svar er nærmest ingenting. Det sker nemlig helt automatisk hos din online børsmægler. Hvis du f.eks. ejer aktier i en virksomhed, der undergår et 20:1 aktiesplit – som de annoncerede Google og Amazon-split – vil antallet af aktier i dit depot automatisk 20-dobles, mens den samlede værdi af aktierne er helt uændret.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Har et aktiesplit indvirkning på aktiekursen?

Grundlæggende burde et aktiesplit ikke betyde noget for en virksomheds aktie. Et aktiesplit ændrer jo ikke på virksomhedens samlede markedsværdi, altså dens market cap. Alligevel er aktiesplit – når det drejer sig om solide, sunde virksomheder – et bullish signal for investorer. Historisk har stock splits nemlig været godt for aktiekursen. Det viser dette udmærkede overblik over effekten af aktiesplit – her refereres til en amerikansk undersøgelse af 1275 aktiesplit i perioden 1975-1990.

I undersøgelsen sammenlignede man virksomheder der undergik aktiesplit med en matchet kontrolgruppe ikke-aktiesplittende virksomheder i samme sektor  og af lignende størrelse. På den måde tilnærmede man altså, at der kun var aktiesplittet til forskel på de to grupper virksomheder.

Undersøgelsen viste en tydelig forskel – nemlig at aktiesplittende virksomheder outperformede kontrolgruppen med +8 % efter et år. Og hele +12 % efter 3 år, regnet fra aktiesplittet. Denne tendens er senere bekræftet i et studie udført i Hong Kong i 2005.

Af årsager til den ret solide aktiespliteffekt nævnes:

  • Annonceringen af aktiesplittet bringer investorernes opmærksomhed til en virksomheds succes, hvor aktien er steget nok til at et split af aktien bliver aktuelt. Dette resulterer i sig selv i øget efterspørgsel og højere aktiepris.
  • Virksomheder vil ofte rapportere høj indtjening og øge udbyttet til investorerne, samtidig med at aktiesplittet offentliggøres, for at gøre aktien endnu mere fristende for investorerne – dette vil alt andet lige skabe synergetisk effekt som kan drive aktiekursen endnu højere.
  • Den reducerede pris per aktie efter et aktiesplit tiltrækker mange investorer med mindre aktieporteføljer.
  • Når så mange nyhedsmedier rapporterer om aktiesplittet, vil nyheden i sig selv påvirke markedet.

Aktiesplit vs. fractional shares

Pizzaen herover viser forskellen på aktiesplit og såkaldte fractional shares. Pizzaen repræsenterer hele virksomheden. Til at starte med er virksomhedens samlede antal aktier 6 – vist med fede sorte linier. Så gennemfører virksomheden et 2:1 aktiesplit – vist med stiplede sorte linier). Nu er der dobbelt så mange aktier i omløb, også kaldet udestående aktier. Siden 2019 har man tillige kunnet købe sig ind i en aktie ved  at købe en andel af en aktie, altså en såkaldt fractional share, markeret med tynde sorte linier.

Flere online børsmæglere i USA såsom handelsplatformen eToro og Interactive Brokers begyndte i 2019 at tilbyde deres investorer at handle de såkaldte fractional shares, altså brøkdele af en aktie. I pizza-eksemplet fra før skæres pizzastykkerne nu selv ud i mindre dele. I Danmark har investorerne adgang til fractional shares hos bl.a. eToro. Vi må formode, at dette alt andet lige har haft en moderat dæmpende virkning på aktiesplit-effekten.

Google og Amazon aktiesplit

Amazon annoncerede 9. marts 2022 sit planlagte 20:1 aktiesplit som vil ske den 3. juni 2022. Samtidig åbnede techgigantens bestyrelse op for 10 mia. dollar i aktietilbagekøb. Efter disse nyheder hoppede aktien 5,7 % opad (fra 2.786 til 2.946 dollars).

Google annoncerede – i forbindelse med sit 1 2021 årsregnskab 1. februar – sit planlagte 20:1 aktiesplit som vil ske 15. juli 2021. Efter nyheden hoppede aktiekursen 7,5 % opad (fra 2.753 til 2.960 dollars).

Denne stigning er konsistent med, at aktiekursen typisk tager et nøk opad, når et aktiesplit annonceres – gennemsnitligt 3,4 %, ifølge den førnævnte amerikanske undersøgelse.

Skal man investere i Google og Amazon?

Markedets initiale reaktion på nyheden om split af Google’s og Amazon’s aktier var endnu mere positiv end gennemsnittet. Det er egentlig ikke så overraskende – der er jo tale om to særdeles solide techgiganter. Hvis du overvejer at investere, gælder jo det samme som altid – at du må lave din research, holde investeringenscasen op mod andre potentielle investeringer, og se hvad der passer ind i din portefølje. Jeg vil dog ikke komme nærmere ind på konkrete aspekter af Google og Amazon som investering.

Dog vil jeg mene, at begge helt klart er interessante investeringscases. Fælles for dem er, at de er value-investeringer, har moats (unikke konkurrencefordele), bl.a. i form af stor skala, der udgør en høj tærskel for de konkurrenter, der vil forsøge at fratage dem markedsandele. De oplever begge markant vækst, hvilket er et stærkt træk for så store virksomheder.

Et kort kig på Google’s seneste regnskab viser f.eks., at fra 2020 til 2021 steg omsætningen (revenue) med 41 % og indtjeningen (net income) med 39,8 %. Og et kort kig på Amazons’s seneste regnskab viser at fra 2020 til 2021 steg omsætningen med 21 % og indtjeningen med 45,3 %.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Og det er højst sandsynligt, at en lignende vækst vil fortsætte i og med at begge virksomheder har udviklingsafdelinger med nye innovative produkter i støbeskeen, og samtidig potentialet til løbende at kaste nye, stærke undervirksomheder af sig, også kaldet spawning. Sidstnævnte egenskab gør at Google og Amazon som virksomheder hører hjemme i kategorien spawners.

Spawning giver virksomheder en unik evne til at innovere, hvilket har vist sig fungere som en kraftig vækstmotor, der kan blive ved køre, år efter år. Spawners som kategori er identificeret og populariseret af Mohnish Pabrai, value-investor og selvproklameret Warren Buffett-cloner, som i øvrigt er godt på vej til sit mål om et afkast på 1000 x på 30 år – for at 1.000-doble sin portefølje fra 1 mio. til 1 mia. USD kræver det, at han fortsætter sit afkast på 26 % om året. Læs mere i min artikel om spawners her.

Sammenfattende kan man sige, at aktiesplit burde være en ren kosmetisk begivenhed – alligevel er det ikke tilfældet. Historien viser, at det har en positiv effekt, når en billigere pris gør aktien tilgængelig for flere investorer. Og splittet fungerer det som et positivt signal til investorerne – især når solide virksomheder med en fremragende forretning som Google og Amazon splitter deres aktier. Dette gælder formentlig stadig, selvom fractional shares nu er blevet alment tilgængelig for de fleste investorer og kan mindske aktiespliteffekten.

Amazon på en månedsgraf

Grundlæggende kan man sige, at perioden fra nu og til aktiesplit i juni og juli 2022 repræsenterer et godt indgangspunkt i de to virksomheders aktier, for de investorer, der alligevel havde tænkt sig at investere i Google og Amazon.

Google på en månedsgraf

Udkig efter noget andet end Amazon? Stærk indeks-investering kan være svaret!

Med indeksinvestering (ETF) køber du en hel håndfuld aktier med et enkelt klik! Det er en snusfornuftigt og smart løsning for mange private investorer. Download vores omfattede guide. ETF'er fra mange brancher og hele verden samlet i en praktisk PDF lige til at printe.

Del denne artikel

Invested.dk