Udestående aktier

Globus 60x60Definition af Udestående aktier

Det antal af en virksomheds aktier der holdes af aktionærerne inklusiv aktieblokke, der holdes af institutionelle investorer samt begrænsede aktier, som er ejet af virksomhedens ledere og insidere. Udestående aktier vises på en virksomheds balance. Antallet af udestående aktier bruges i beregninger af eksempelvis et selskabs markedsværdi såvel som indtjening pr. aktie (EPS) og pengestrøm pr. aktie (CFPS).

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

En virksomheds antal af udestående aktier er ikke fast men kan derimod variere igennem tiden.

IE 60x60InvestEd forklarer Udestående aktier

Et selskabs antal af udestående aktier vil stige, hvis selskabet udsteder flere aktier. Virksomheder udsteder som regel aktier, når de vil skaffe kapital igennem en egenkapitals finansiering eller ved at udnytte medarbejderoptioner. Udestående aktier falder, hvis selskabet køber aktier tilbage fra offentligheden via et tilbagekøbsprogram.

Antallet af udestående aktier vil fordobles, hvis virksomheden laver et 1 til 2 aktiesplit. Det kan også halveres, hvis selskabet laver et omvendt 2 til 1 aktiesplit. Aktiesplits laves ofte for at justere aktiekursen, så den er inden for købsintervallet for den private investor. En fordobling af antallet af udestående aktier får også likviditeten til at stige. Omvendt, vil en virksomhed ofte lave et omvendt aktiesplit for at få aktiekursen op til minimumskravet for en børsnotering. Imens det lave antal af udestående aktier måske dæmper likviditeten, kunne det også afskrække shortsælgere, da det bliver sværere at låne aktier til shorting.

Når en virksomhed har lavet flere aktiesplits igennem årtierne, er det mest på grund af, at de har haft konstant vækst. Dette er ofte tilfældet hos blue chip aktier. Det skal dog understreges at et stigende antal aktier ikke er en garanti for succes. Virksomheden skal stadig levere indtjeningsvækst.

Selvom udestående aktier er en determinant for en akties likviditet, afhænger det stadig af aktiens ”float”. En virksomhed der har 100 millioner udestående aktier, men 95 millioner af disse aktier er ejet af insidere og institutioner, så er ”floaten” kun 5 millioner, hvilket måske begrænser aktiens likviditet.

Invested.dk