fbpx


Short salg – Shorthandel – Shorting

Globus 60x60Definition af Short salg – Shorthandel – Shorting

Salget af et værdipapir som ikke ejes af sælgeren, eller som sælgeren har lånt. Short salg bliver motiveret af troen om, at et værdipapirs pris vil falde, hvilket gør det muligt at købe det tilbage til en lavere pris for at skabe et profit. Short salg bliver måske forbundet med spekulation eller ønsket om at risikoafdække den negative side af en lang position i samme værdipapir eller et relateret værdipapir. Fordi risikoen for tab på en short position teoretisk set er uendelig, bør shorthandel kun benyttes af erfarne tradere, som kender til teknikkens risiko.

IE 60x60InvestEd forklarer Short salg – Shorthandel – Shorting

Overvej følgende eksempel. En trader tror, at aktien ABC, som ligger i kurs 500 kr., vil falde i kurs og låner derfor 100 aktier og sælger dem. Traderen har nu en kort position på 100 aktier i ABC, siden han har solgt noget, han ikke ejer i første omgang. Shortsalget blev kun muligt ved at låne aktierne, hvilket det kræves at låntageren leverer tilbage på et tidspunkt.

En uge senere offentliggør selskabet ABC deres kvartalsregnskab, og aktien falder til 450 kr. Traderen beslutter at lukke den korte position og køber 100 aktier af ABC til 450 kr. på det åbne marked, som skal erstatte de lånte aktier. Traderens profit via shortsalget (ekskl. kommissioner og renter på marginkontoen) er derfor 5000 kr.

Antag nu, at traderen ikke valgte at lukke den korte position til 450 kr. men i stedet besluttede at lade den være åben for at tjene flere penge på et eventuelt fald i kursen. Antag, at en konkurrerende virksomhed vælger at købe og overtage ABC og offentliggør derfor et købstilbud på 650 kr. pr. aktie. Hvis traderen vælger at lukke position til 650 kr., vil tabet på salget være 150 kr. pr. aktie, eller 15.000 kr., siden aktierne ville blive købt tilbage til en meget højere pris.

Der bruges to nøgletal til at se, hvor stærkt shortet en aktie er: short interest og short interest ratio (SIR). Short interest refererer til det totale antal aktier, som er shortet som procentdel af virksomhedens totale antal udestående aktier, hvor SIR er det totale antal shortede aktier divideret med aktiens gennemsnitlige handelsvolumen.

En aktie som har en usædvanlig høj short interest og SIR indeholder risikoen for at stå over for et ”short squeeze”, hvilket kan resultere i en hurtig opadgående bevægelse i kursen. Denne risiko står shortsælgeren altid over for. Udover denne risiko skal shortsælgeren også være opmærksom på, om den shortede aktie betaler udbytte. Hvis aktien er meget shortet er der er også risikoen for et ”dækningskøb”. Dette betyder, at mægleren kan vælge at lukke den korte position på ethvert tidspunkt, hvis aktien er meget svær at låne, og aktiens långivere kræver den tilbage.

Mens short salg ofte bliver set ned på, er realiteten, at short salg bidrager med likviditet til markederne samt forhindrer, at aktierne ikke bliver budt op til latterligt høje kurser på grund af hype og overoptimisme.

Du kan læse meget mere om short salg via denne guide: Short salg: Introduktion.

Simpelt glidende gennemsnit

Globus 60x60Definition af ”Simpelt glidende gennemsnit”

Et simpelt glidende gennemsnit er et glidende gennemsnit, som beregnes ved at addere lukkekursen af et værdipapir for et bestemt antal tidsperioder og så dividere denne sum med antallet af tidsperioder. Kortsigtede gennemsnit reagerer hurtigt på ændringer i kursen af det underliggende værdipapirer, mens langsigtede gennemsnit reagerer langsommere.

illustration og forklaring af det simple glidende gennemsnit

IE 60x60InvestEd forklarer ”Simpelt glidende gennemsnit”

Med andre ord er dette den gennemsnitlige aktiekurs over en bestemt tidsperiode. Husk på, at der gives en lige vægt til hver lukkekurs i modsætning til det eksponentielt glidende gennemsnit. Som vist på grafen ovenfor, er der mange tradere, der kigger efter, om det kortsigtede gennemsnit krydser over det langsigtede gennemsnit som signal til en optrend. Som vist med de blå pile, så agerer det glidende gennemsnit samtidig som støttepunker under optrenden.

Skift

Den overordnede definitionDefinition af Skift

En ændring af retningen af en pristrend. På en graf viser et skift en genkendelig ændring i prisstrukturen. En optrend, som er en række højere højdepunkter og højere lavpunkter, skiftes til en nedtrend ved at ændre sig til en række lavere højdepunkter og lavere lavpunkter. En nedtrend, som er en række lavere højdepunkter og lavere lavpunkter, skiftes til en optrend ved at ændre sig til en række højere højdepunkter og højere lavpunkter.

Også kendt som ”korrektion”.

Der sker en ombytning ved linjen

InvestEds forklaring på begrebetInvestEd forklarer Skift

Et skift kan være en positiv eller negativ ændring imod den foregående trend. Tekniske analytikere kigger efter disse mønstre, fordi de kan indikere, om man skal bruge en ny tradingstrategi.

Hvis en teknisk analytiker for eksempel holder aktier i aktien “ABC” og opdager et skiftmønster, vil han/hun måske overveje at sælge sine aktier og shortsælge nye aktier af den samme for at profitere fra nedtrenden.

Skridning

Globus 60x60Definition af Skridning

Forskellen mellem den forventede pris af en handel og prisen, handlen udføres til. Skridninger forekommer ofte igennem perioder med høj volatilitet, og når der bliver brugt markedsordrer. Skridning er et begreb, der bruges omkring valuta- og aktiehandel, og selv om definitionen er den samme for begge, optræder skridninger i forskellige situationer for hver.

IE 60x60InvestEd forklarer Skridning

Skridning forekommer i valutahandel, når en limitordre eller stop loss ordre forekommer til en værre pris, end der er blevet sat i ordren. Skridning forekommer ofte når volatilitet (måske på grund af en nyhed) får en ordre til at være umulig at udføre til en specifik kurs. I denne situation vil de fleste valutamæglere udføre handlen til den næstbedste pris.

Skridning forekommer i aktier, når der er en ændring i spredningen. I denne situation bliver en markedsordre måske udført til en værre pris end den forventede. Investorer kan beskytte dem selv mod skridninger ved at undgå markedsordrer, når det ikke er nødvendigt.

Skulder-hoved-skulder formation

Globus 60x60Definition af Skulder-hoved-skulder formation

Et mønster der bruges i teknisk analyse til at beskrive en grafformation, hvor aktiekursen først rammer en top og falder kort tilbage, hvorefter den stiger over den forrige top og igen falder tilbage, og hvor den til sidst stiger igen (men ikke til den højeste top) og falder så endnu mere.

Den første og tredje top er skuldrene i formationen, og den anden top er hovedet.

IE 60x60InvestEd forklarer Skulder-hoved-skulder formation

Skulder-hoved-skulder formationen ses som et af de mest pålidelige mønster til at indikere et trendskift.

Spothandel

Globus 60x60Definition af Spothandel

Købet eller salget af en valuta eller råvare med øjeblikkelig levering. Spothandler afvikles på stedet i modsætning til en bestemt dato i fremtiden. Futureshandler der udløber inden for samme måned ses også som spothandler.

IE 60x60InvestEd forklarer Spothandel

Spothandler er det modsatte af futureskontrakter, der som regel udløber et stykke tid før den fysiske levering. Valutakontrakter er de mest kendte former for spothandler.

Stop-loss ordre

Globus 60x60Definition af Stop-loss ordre

En ordre placeret hos en mægler, som skal sælge et værdipapir, når kursen når et specifikt niveau. En stop-loss ordre er designet til at begrænse en investors/traders tab på et værdipapir. Selvom de fleste investorer forbinder en stop-loss ordre med en lang position, kan den også bruges i en kort position, hvor værdipapiret vil købes, hvis det handles over den definerede kurs. En stop-loss ordre fjerner de følelsesmæssige beslutninger og kan være specielt nyttig, når en person f.eks. er på ferie og ikke kan holde øje med sine investeringer. Det er dog ikke garanteret at ordren bliver gennemført.

Også kaldet ”stop-ordre” eller ”stop-market ordre”.

IE 60x60InvestEd forklarer Stop-loss ordre

Med en stop-loss ordre i en lang position er en markedsordre til at sælge sat i gang, når en aktie handles under en bestemt pris, og værdipapiret vil sælges til den næste tilgængelige pris. Denne type ordre virker korrekt, hvis aktien eller markedet falder på en ordentlig måde, men ikke hvis faldet er uordenligt eller skarpt.

Hvis du f.eks. ejer aktier i virksomheden ABC, som på nuværende tidspunkt handles til kurs 50 kr., og du gerne vil risikoafdække et stort fald, kunne du sætte en stop-loss ordre for at sælge dine ABC aktier ved kurs 48 kr. Denne type stop-loss ordre kaldes også for en en sell-stop ordre. Hvis ABC ryger under 48 kr., vil din stop-loss ordre sættes i gang og blive til en markedsordre for at sælge dine ABC aktier til den næste tilgængelige pris. Hvis den næste pris er 47,90 kr., vil dine ABC aktier sælges til 47,90 kr.

Men hvad hvis ABC lukker med en kurs på 48,50 kr. en dag, og åbner i 44,90 kr. den næste dag på grund af et dårligt kvartalsregnskab? Så vil din stop-loss ordre stadig automatisk sættes i gang, og dine aktier sælges til den næste tilgængelige pris, lad os sige 45 kr. Her vil din stop-loss ordre ikke fungere, som du forventede, siden du tabte 10% i stedet for de 4%, du forventede, da du lagde stop-loss ordren.

Dette er en kæmpe ulempe ved stop-loss ordrer og er en grund til, hvorfor erfarne investorer bruger stop-limit ordrer i stedet for stop-market ordrer. Stop-limit ordrer prøver at sælge aktien til en specifik limitpris (i stedet or markedspris), så snart et specifikt prisniveau er brudt.

Bemærk at disse ordrer også kan bruges til at beskytte ikke-realiserede gevinster, selvom det i dette tilfælde er mere korrekt at tiltale dem stop ordrer i stedet for stop-loss ordrer.

Støtte – Støtteniveau

Globus 60x60Definition af Støtte – Støtteniveau

Det kursniveau som et værdipapir historisk set har haft svært ved at falde under. Det er det punkt, hvor der som regel er mange købere.

Ofte kaldet ”støtteniveau”.

Markant støtteniveau aktie

IE 60x60InvestEd forklarer Støtte – Støtteniveau

Hvis kursen på en aktie falder hen mod et støtteniveau, er det en test for aktien: Støtten vil enten bekræftes eller brydes. Den vil bekræftes, hvis der er mange køber, der går ind i aktien, hvilket får den til at stige og bevæge sig væk fra støtten. Støttes vil brydes, hvis køberne ikke vil gå ind i aktien, og aktien falder derved under støtten.

image_pdfimage_print

Invested.dk