Short salg – Shorthandel – Shorting

Globus 60x60Definition af Short salg – Shorthandel – Shorting

Salget af et værdipapir som ikke ejes af sælgeren, eller som sælgeren har lånt. Short salg bliver motiveret af troen om, at et værdipapirs pris vil falde, hvilket gør det muligt at købe det tilbage til en lavere pris for at skabe et profit. Short salg bliver måske forbundet med spekulation eller ønsket om at risikoafdække den negative side af en lang position i samme værdipapir eller et relateret værdipapir. Fordi risikoen for tab på en short position teoretisk set er uendelig, bør shorthandel kun benyttes af erfarne tradere, som kender til teknikkens risiko.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Short salg – Shorthandel – Shorting

Overvej følgende eksempel. En trader tror, at aktien ABC, som ligger i kurs 500 kr., vil falde i kurs og låner derfor 100 aktier og sælger dem. Traderen har nu en kort position på 100 aktier i ABC, siden han har solgt noget, han ikke ejer i første omgang. Shortsalget blev kun muligt ved at låne aktierne, hvilket det kræves at låntageren leverer tilbage på et tidspunkt.

En uge senere offentliggør selskabet ABC deres kvartalsregnskab, og aktien falder til 450 kr. Traderen beslutter at lukke den korte position og køber 100 aktier af ABC til 450 kr. på det åbne marked, som skal erstatte de lånte aktier. Traderens profit via shortsalget (ekskl. kommissioner og renter på marginkontoen) er derfor 5000 kr.

Antag nu, at traderen ikke valgte at lukke den korte position til 450 kr. men i stedet besluttede at lade den være åben for at tjene flere penge på et eventuelt fald i kursen. Antag, at en konkurrerende virksomhed vælger at købe og overtage ABC og offentliggør derfor et købstilbud på 650 kr. pr. aktie. Hvis traderen vælger at lukke position til 650 kr., vil tabet på salget være 150 kr. pr. aktie, eller 15.000 kr., siden aktierne ville blive købt tilbage til en meget højere pris.

Der bruges to nøgletal til at se, hvor stærkt shortet en aktie er: short interest og short interest ratio (SIR). Short interest refererer til det totale antal aktier, som er shortet som procentdel af virksomhedens totale antal udestående aktier, hvor SIR er det totale antal shortede aktier divideret med aktiens gennemsnitlige handelsvolumen.

En aktie som har en usædvanlig høj short interest og SIR indeholder risikoen for at stå over for et ”short squeeze”, hvilket kan resultere i en hurtig opadgående bevægelse i kursen. Denne risiko står shortsælgeren altid over for. Udover denne risiko skal shortsælgeren også være opmærksom på, om den shortede aktie betaler udbytte. Hvis aktien er meget shortet er der er også risikoen for et ”dækningskøb”. Dette betyder, at mægleren kan vælge at lukke den korte position på ethvert tidspunkt, hvis aktien er meget svær at låne, og aktiens långivere kræver den tilbage.

Mens short salg ofte bliver set ned på, er realiteten, at short salg bidrager med likviditet til markederne samt forhindrer, at aktierne ikke bliver budt op til latterligt høje kurser på grund af hype og overoptimisme.

Du kan læse meget mere om short salg via denne guide: Short salg: Introduktion.

Invested.dk