Trading

Simpelt glidende gennemsnit

Globus 60x60Definition af ”Simpelt glidende gennemsnit”

Et simpelt glidende gennemsnit er et glidende gennemsnit, som beregnes ved at addere lukkekursen af et værdipapir for et bestemt antal tidsperioder og så dividere denne sum med antallet af tidsperioder. Kortsigtede gennemsnit reagerer hurtigt på ændringer i kursen af det underliggende værdipapirer, mens langsigtede gennemsnit reagerer langsommere.

Aktier fra hele verden samt mulighed for shorting >>> Gå til Markets

illustration og forklaring af det simple glidende gennemsnit

IE 60x60InvestEd forklarer ”Simpelt glidende gennemsnit”

Med andre ord er dette den gennemsnitlige aktiekurs over en bestemt tidsperiode. Husk på, at der gives en lige vægt til hver lukkekurs i modsætning til det eksponentielt glidende gennemsnit. Som vist på grafen ovenfor, er der mange tradere, der kigger efter, om det kortsigtede gennemsnit krydser over det langsigtede gennemsnit som signal til en optrend. Som vist med de blå pile, så agerer det glidende gennemsnit samtidig som støttepunker under optrenden.

Invested.dk