Margin

Globus 60x60Definition af Margin

1. Lånte penge der bliver brugt til at købe værdipapirer. Dette begreb hedder at ”købe på margin”.

2. Mængden af egenkapital bidraget af en kunde som en procentdel af den nuværende markedsværdi af et værdipapir holdt i en marginkonto.

3. Er i en generel forretningskontekst forskellen mellem et produkts (eller service) salgspris og produktionsomkostning.

IE 60x60InvestEd forklarer Margin

1. Køb med lånte penge kan være ekstremt risikabelt, fordi både gevinst og tab er forstærket. Selv om potentialet for større gevinst kommer med margin, har det en stor konsekvens – potentialet for større tab. Margin underkaster også investoren for andre risici såsom rente af de lånte penge.

2. Hvis du for eksempel har futures i en marginkonto, skal du bibeholde en bestemt mængde margin afhængig af, hvordan markedsværdien af futuren ændrer sig.

3. Profitmargin (forskellen mellem omsætning og omkostninger) er en måling over virksomhedens præstation.

Mirror trading – Copy trading

Globus 60x60Definition af Mirror trading – Copy trading

En handelsstrategi som blev udviklet i slutningen af det første årti af år 2000, der gør, at investorer kan kopiere erfarne og succesfulde investorers handler fra hele verden. Mirror trading var i starten kun tilgængeligt for institutionelle kunder men blev senere tilgængeligt for private investorer også. Den automatiserede natur kan hjælpe med at forhindre i investorer at tage følelsesbaserede beslutninger.

IE 60x60InvestEd forklarer Mirror trading – Copy trading

Mirror tradere bruger mæglerselskabers handelsplatforme til at kigge forskellige tradingstrategier igennem. Traderen vælger så en af de tilgængelige strategier baseret på hans/hendes mål, risikotolerance og kapital. Når strategiudviklerne udfører deres handler, vil disse handler så blive duplikeret i mirrors tradernes konti via en software, der opererer 24/7.

Modstand – Modstandsniveau

Globus 60x60Definition af Modstand – Modstandsniveau

Et grafpunkt eller område der agerer som et loft i et værdipapir eller indeks over en tidsperiode. Et område med modstandsniveau indikerer, at værdipapiret har svært ved at bryde igennem det og vil måske falde på kort sigt. Jo flere gange værdipapiret har forsøgt men fejlet i af bryde igennem modstandsniveauet, jo stærkere bliver dette område.

IE 60x60InvestEd forklarer Modstand – Modstandsniveau

Modstands- og støtteniveauer bruges meget af erfarne tradere til at skabe handelsstrategier. Hvis en aktie for eksempel er på vej mod et meget stærkt modstandsniveau, vil traderen måske foretrække at lukke sin position i stedet for at tage risikoen om et væsentligt fald, hvis optrenden vender.

Modstand kan interessant nok blive til støtte, så snart modstanden er brudt. I en stærk optrend vil investorer og tradere være endnu mere aggressive i deres køb, så snart en aktie bryder igennem modstanden, hvilket skaber en kraftig stigning. Men der er også tradere og investorer, der missede denne bevægelse, og de bliver måske nødt til at vente på en bedre kurs på sidelinjen. Denne efterspørgsel kan blive til støtte, hvis aktien nærmer sig det tidligere modstandsniveau.

Momentum

Globus 60x60Definition af Momentum

Accelerationshastigheden af et værdipapirs kurs eller volumen. Idéen med momentum er i værdipapirer, at deres kurs har større sandsynlighed for at fortsætte i nuværende retning i stedet for at skifte retning. I teknisk analyse bliver momentum set som en oscillator og bruges til at identificere trendlinjer.

IE 60x60InvestEd forklarer Momentum

Så snart en momentumtrader ser en acceleration i aktiens kurs, indtjening eller omsætning, vil traderen ofte indtage en lang eller kort position i aktien med håbet om, at momentum vil fortsætte enten opad eller nedad. Denne strategi er afhængig af kortsigtede bevægelser i en akties kurs i stedet for den fundamentale værdi, og den er ikke anbefalet til nybegyndere.

Mønster

Globus 60x60Definition af Mønster

Er i teknisk analyse en formatering skabt af prisbevægelserne af et værdipapir på en graf. Mønsteret bliver identificeret ved en linje, der forbinder almene prispunkter (slutpris, høj, lav) over en tidsperiode. De der kigger på disse mønster prøver at forudse fremtidige prisbevægelser.

IE 60x60InvestEd forklarer Mønster

Mønstre optræder dagligt i værdipapirer. Selv om det måske er nemt er skue og forstår prismønstre, der allerede er foregået, som man kan analysere og lære af, er det meget sværere at spotte og handle på disse formationer i realtid. Der findes mange forskellige mønstre i teknisk analyse: Cup with handle, stigende/faldende kanaler osv.

Læs mere i vores introduktion til teknisk analyse.

Moving average convergence divergence – MACD

Globus 60x60Definition af Moving average convergence divergence – MACD

En trendfølgende momentumindikator der viser forholdet mellem to glidende gennemsnit. MACD beregnes ved at trække det 26-dags eksponentielt glidende gennemsnit (EMA) fra det 12-dags EMA. En ni-dags EMA af MACD (kaldet trigger-linjen) bliver plottet ovenpå MACD, som fungerer som købs- og salgssignaler, når de to krydser hinanden.

Eksempel på brug af MACD

IE 60x60InvestEd forklarer Moving average convergence divergence – MACD

Der er tre udbredte metoder at bruge MACD på:

(I) Overkrydsninger – Som vist på ovenstående graf, er det et negativt signal, når MACD falder under trigger-linjen, hvilket indikerer, at det måske er på tide at sælge/shorte. Omvendt, når MACD stiger over trigger-linjen, er det et positivt tegn, hvilket antyder, at kursen sandsynligvis vil stå over for et opadgående momentum. Mange tradere venter på bekræftende krydsninger over trigger-linjen, før de indtager en position.

(II) Afvigelse – Når værdipapirets kurs afviger fra MACD, signalerer det slutningen på den nuværende trend.

(III) Dramatisk stigning – Når MACD stiger dramatisk  (altså når det kortsigtede glidende gennemsnit bevæger sig væk fra det langsigtede glidende gennemsnit) er det et signal om, at værdipapiret er overkøbt og snart vil komme tilbage til de normale niveauer.

Tradere kigger også efter bevægelser over eller under nullinjen, fordi dette signalerer positionen af det kortsigtede gennemsnit i forhold til det langsigtede. Når MACD ligger over 0, er det kortsigtede gennemsnit over det langsigtede, hvilket signalerer et opadgående momentum. Omvendt er det, når MACD ligger under 0. Som du kan se på grafen ovenfor, er nullinjen ofte et støtte- og modstandsområde for indikatoren.

Er du interesseret i at vide mere om MACD? Så tjek vores begynderguide til MACD ud for mere information!

image_pdfimage_print

Invested.dk