Kategori: Personlig finans


Rebalancering

Globus 60x60Definition af Rebalancering

Den proces hvor man omgrupperer vægtene i sin portefølje. Rebalancering involverer et periodisk køb eller salg af aktiver i sin portefølje for at bibeholde sit originale ønskede asset allocation niveau.

IE 60x60InvestEd forklarer Rebalancering

Lad os for eksempel sige, at dit originale asset allocation mål var 50% aktier og 50% obligationer. Hvis dine aktier har klaret sig godt igennem en tidsperiode, kan det have forøget vægten af aktier i din portefølje til 70%. Du kan derfor vælge at sælge nogle af dine aktier og købe obligationer for at få balancen tilbage til 50/50.

Investeringsstrategi

Globus 60x60Definition af Investeringsstrategi

En investors plan der guider hans/hendes investeringsbeslutninger baseret på individuelle mål, risikotolerance og fremtidigt behov for kapital. Komponenterne i de fleste investeringsstrategier inkluderer asset allocation, retningslinjer for køb og salg og retningslinjer for risiko.

IE 60x60InvestEd forklarer Investeringsstrategi

Investeringsstrategier kan variere meget. Den vigtigste del af en strategi er dog, at den stemmer overens med den individuelle investors mål, og at den bliver nøje brugt af investoren.

Restgæld

Globus 60x60Definition af Restgæld

Det beløb som man skylder væk. Restgælden beregnes som regel efter hvert termin, hvor afdraget bliver trukket fra hovedstolen.

IE 60x60InvestEd forklarer Restgæld

Antag for eksempel, at en person låner 1.000.000 kr. med en fast ydelse pr. termin på 3.000 kr. Efter 1. termin vil denne persons restgæld være 997.000.000 kr. (1.000.000 – 3.000).

Gæld/indkomst forhold

Globus 60x60Definition af Gæld/indkomst forhold

Et privatøkonomisk nøgletal der sammenligner en persons betalinger til gæld med den indkomst, som han/hun genererer. Denne måling er vigtig, da den giver långiveren en idé af, hvor stor chance der er for, at låntageren kan betale lånet tilbage.

IE 60x60InvestEd forklarer Gæld/indkomst forhold

Jo højere dette nøgletal er, jo sværere er det for personen at betale sin gæld.

Risikoavers

Globus 60x60Definition af Risikoavers

Et tillægsord der beskriver en person, som foretrækker den investering, der bærer mindst risiko.

IE 60x60InvestEd forklarer Risikoavers

En risikoavers investor kan ikke lide risiko og holder sig derfor fra at tilføje højrisikoaktier eller –investeringer til sin portefølje og vil derfor ofte gå glip af høje afkast. Investorer der leder efter ”sikre” investeringer vil generelt holde sig til investeringsforeninger og statsobligationer, hvilket som regel indebærer lavere afkast.

Subprime lån

Globus 60x60Definition af Subprime lån

En form for lån i USA der normalt gives til låntagere med dårlig kreditvurdering. Fordi låntageren har stor risiko for misligholdelse grundet den dårlige kreditvurdering, bliver han/hun ikke tilbudt et almindeligt lån. Den udlånende institution kræver ofte højere rente på subprime lån som kompensation for den højere risiko.

IE 60x60InvestEd forklarer Subprime lån

Låntagere med amerikansk kreditvurdering under 600 vil ofte sidde fast med subprime lån samt den højere rente, der kommer med disse lån.

Asset allocation

Globus 60x60Definition af Asset allocation

En investeringsstrategi hvor man balancerer risiko med gevinstpotentiale ved at rette porteføljens aktiver hen mod investorens mål, risikotolerance og investeringshorisont.

De tre hovedaktiver – aktier, aktiver med fast indtægt og likvide midler – har forskellige niveauer af risiko og gevinst, så hver klasse vil opføre sig forskelligt igennem tiden.

IE 60x60InvestEd forklarer Asset allocation

Der er ikke nogen enkelt formular, der kan finde den rette asset allocation for hver individuelle investor. Dog mener mange finansielle professionelle, at asset allocation er en af de vigtigste beslutninger, en investor skal tage. Med andre ord er valget af individuelle aktier mindre vigtigt end, hvordan du fordeler din kapital på aktier, obligationer og likvide midler, hvilket kan være hoveddeterminanten i dine resultater.

Fastforrentet lån

Globus 60x60Definition af Fastforrentet lån

Et lån hvor man som låntager bliver beskyttet over for rentestigninger. Summen af afdrag og rentebetalinger er det samme på hvert terminstidspunkt.

IE 60x60InvestEd forklarer Fastforrentet lån

Et lån med fast rente koster typisk mere end et lån med variabel rente. Da ydelsen til gengæld altid er den samme, kan det være mere sikkert for låntageren.

Stående lån

Globus 60x60Definition af Stående lån

Et lån der er afdragsfrit i løbetiden. Ydelserne består derfor kun af rentebetalinger, og hovedstolen bliver derfor ikke afdraget hver termin. Hele hovedstolen forfalder ved lånets udløb.

IE 60x60InvestEd forklarer Stående lån

Løbetiden vil normalt være kortere på et stående lån end hos de andre lån, annuitetslån og serielån.

Annuitetslån

Globus 60x60Definition af Annuitetslån

Et lån hvor der betales et fast beløb på hver terminsdato. Dette beløb skal betale både renter og afdrag.

IE 60x60InvestEd forklarer Annuitetslån

Det modsatte af et annuitetslån er serielån, hvor ydelserne formindskes igennem løbetiden.

Invested.dk