Kategori: Personlig finans


Årsopgørelse

Globus 60x60Definition af Årsopgørelse

Den slutlige opgørelse af, hvor meget man i det forgangne år skal betale i skat.

IE 60x60InvestEd forklarer Årsopgørelse

Hvis du har betalt for meget i forskudsskat, får du de ekstra penge tilbage med renter. Omvendt, hvis du har betalt for lidt, skal du betale restskat med renter.

Asset allocation

Globus 60x60Definition af Asset allocation

En investeringsstrategi hvor man balancerer risiko med gevinstpotentiale ved at rette porteføljens aktiver hen mod investorens mål, risikotolerance og investeringshorisont.

De tre hovedaktiver – aktier, aktiver med fast indtægt og likvide midler – har forskellige niveauer af risiko og gevinst, så hver klasse vil opføre sig forskelligt igennem tiden.

IE 60x60InvestEd forklarer Asset allocation

Der er ikke nogen enkelt formular, der kan finde den rette asset allocation for hver individuelle investor. Dog mener mange finansielle professionelle, at asset allocation er en af de vigtigste beslutninger, en investor skal tage. Med andre ord er valget af individuelle aktier mindre vigtigt end, hvordan du fordeler din kapital på aktier, obligationer og likvide midler, hvilket kan være hoveddeterminanten i dine resultater.

Befordringsfradrag

Globus 60x60Definition af Befordringsfradrag

Et skattefradrag som de med mange kilometer til arbejde kan benytte sig af.

Taksterne for befordringsfradrag er pr. 2013 tal:

Intet fradrag for de første 24 km.

213 øre pr. km for 24-120 km.

107 øre pr. km for over 120 km (213 øre i udkantskommuner).

IE 60x60InvestEd forklarer Befordringsfradrag

Fradraget beregnes ud fra det antal kilometer, der køres mellem arbejdsplads og hjem. Hvis to personer kører i samme bil, har begge ret til befordringsfradrag.

Beskæftigelsesfradrag

Globus 60x60Definition af Beskæftigelsesfradrag

Et skattemæssigt fradrag der involverer indbyggere, som er i beskæftigelse og betaler arbejdsmarkedsbidrag.

I 2014 lå satsen på fradraget på 7,65% men kan højst udgøre 25.000 kr.

IE 60x60InvestEd forklarer Beskæftigelsesfradrag

Fradraget beregnes automatisk af løn, overskud af virksomhed m.v.

Betalingsevne

Globus 60x60Definition af Betalingsevne

Det beløb som en person kan betale af på sin gæld efter at have betalt faste udgifter, og hvor et rådighedsbeløb er trukket fra.

IE 60x60InvestEd forklarer Betalingsevne

En persons betalingsevne består altså af personens indkomst minus faste udgifter, såsom husleje, bil og lignende, og minus et passende rådighedsbeløb, der kan opretholde en rimelig levestandard. Rådighedsbeløbet skal kunne dække løbende udgifter såsom mad, beklædning osv.

Når man laver et budget, er det vigtigt at tage højde for sin betalingsevne for at se, hvor meget eventuel gæld man kan påtage sig.

Blankolån

Globus 60x60Definition af Blankolån

Et forbrugslån som går uden om banker og realkreditinstitutter. Disse udstedes ofte mod nul sikkerhed, og renten er typisk høj.

IE 60x60InvestEd forklarer Blankolån

Blankolån gives og optages normalt i lave beløb fra 500 kr. og op til nogle hundrede tusinder. Disse lån er kendte for at være dyre i og med, at låntager typisk ikke stiller sikkerhed for lånet. Disse lån kan nemt tages over nettet, og i mange tilfælde behøver man ikke forklare, hvad pengene skal bruges til.

Blankolån kendes også under navne som kviklån eller forbrugslån. Man kan som regel ansøge om disse lån online, og man får typisk svar med det samme eller i løbet af få døgn. Det er altid en god idé at søge tilbud fra forskellige udbydere, da der er stor forskel på, hvor dyre de forskellige lån er. Man skal kigge på det samlede tilbagebetalingsbeløb også kaldet ÅOP.

Hvis du har ønske om at optage denne type lån, kan det være en god idé at bruge en låneberegner for at kende dine udgifter.

Du skal dog være opmærksom på at de fleste udbydere har en aldersgrænse på 20 år. Hvis du er registreret som en dårlig betaler i RKI / Experian, er det ofte ikke muligt at få et lån. Experian holder styr på såkaldte “dårlige betalere”, så pengeinstitutter, udlejningsselskaber og andre virksomheder, der ønsker at kende til din kreditværdighed, kan tjekke, om du er registreret som dårlig betaler.

Direkte afkast

Globus 60x60Definition af Direkte afkast

Indkomstafkastet af en investering. Dette refererer til de rente eller det udbytte der modtages fra et værdipapir og er som regel udtrykt som en procent baseret på investeringens omkostning, dens nuværende markedsværdi eller den nominelle værdi.

IE 60x60InvestEd forklarer Direkte afkast

Dette ret simple begreb kan være ret forvirrende for investorer.

Hvis du køber en aktie for 30 kr., og dens nuværende kurs og årlige udbytte er henholdsvist 33 kr. og 1 kr., så vil det nuværende direkte afkast være 3% (1/33).

Disponibel indkomst

Globus 60x60Definition af Disponibel indkomst

Den mænge penge som en husholdning har til rådighed til at spendere og opspare efter at have betalt skat. Disponibel indkomst bliver ofte set som en af de mange nøgleindikatorer for en økonomi for at tyde den overordnede tilstand i økonomien.

Beregnet som:

= Personlig indkomst – Personlige skattebetalinger

IE 60x60InvestEd forklarer Disponibel indkomst

Lad os for eksempel antage, at din personlige indkomst er 300.000 fra lønninger, og at du betaler skat af 37%. Din disponible indkomst ville så være 189.000. Økonomer bruger forbrugernes disponible indkomst til at måle husholdningers opsparings- og forbrugsniveau.

Ejerpantebrev

Globus 60x60Definition af Ejerpantebrev

Et pantebrev hvor aktivets ejer både står som pantsætter og panthaver. Brevet giver ejeren panteret i et aktiv som for eksempel fast ejendom.

IE 60x60InvestEd forklarer Ejerpantebrev

Ejeren er altså både debitor og kreditor for pantebrevet. Derfor er det som udgangspunkt ikke en sikkerhedsstillelse for noget. Herefter kan ejerpantebrevet bruges til at stille sikkerhed for et aktiv.

Fastforrentet lån

Globus 60x60Definition af Fastforrentet lån

Et lån hvor man som låntager bliver beskyttet over for rentestigninger. Summen af afdrag og rentebetalinger er det samme på hvert terminstidspunkt.

IE 60x60InvestEd forklarer Fastforrentet lån

Et lån med fast rente koster typisk mere end et lån med variabel rente. Da ydelsen til gengæld altid er den samme, kan det være mere sikkert for låntageren.

Invested.dk