Tidshorisont

Globus 60x60Definition af Tidshorisont

Den længde tid en investering holdes i, før den bliver likvideret. Tidshorisonter kan række fra få sekunder (i tilfælde af daytrading) og helt op til flere årtier (for buy-and-hold investorer). Der findes ikke nogen ”rigtig” tidsramme – det afhænger af investorens individuelle målsætninger.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Tidshorisont

Det er ekstremt vigtigt at kende sin tidshorisont, når man skal vælge, hvilken type investering man vil lave, og når man skal fordele sine aktiver (asset allocation). Alt andet lige, ville man kunne være mere aggressiv med en længere tidshorisont. For eksempel anbefaler de fleste rådgivere, at aktivfordelingen for en 30-årig bør være højere vægtet i aktier end for en, der nærmer sig pensionsalderen.

Med det sagt er alder ikke den eneste determinant i en tidshorisont. En 30-årig person der sparer penge sammen til en udbetaling af et hus inden for et år ville investere med en 1-årig tidsramme til trods for det faktum, at pensionsalderen er flere år væk. På grund af den korte tidsramme ville det være mere passende for denne person at investere mere konservativt, fordi han/hun har kort tid til at tjene et evt. tab ind igen.

Invested.dk