Pension

Globus 60x60Definition af Pension

En løbende ydelse som man modtager, når man er stoppet på arbejdsmarkedet. Den offentlige ydelse hedder folkepension, og hvis den er privattegnet, kan det enten være en aldersopsparing eller en ratepension.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Hvis man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet på grund af en uarbejdsdygtighed, hedder den offentlige ydelse førtidspension, og har man tegnet en privat invaliderente eller invalidepension, kan der også udbetales en ydelse herfra. Begrebet dækker også over ægtefælle- og børnepensioner, som er løbende ydelser til efterladte.

IE 60x60InvestEd forklarer Pension

I Danmark er pensionen opdelt i tre søjler. Den første søjle er Folkepensionen. Denne består af et grundbeløb, som alle, der er fyldt 65 år, har ret til. Den anden søjle er arbejdsmarkedspensionsordninger, som skabes i kollektive overenskomster mellem lønmodtagernes organisationer og arbejdsgivernes organisationer eller enkeltvirksomheder. Den sidste og tredje søjle er individuelle pensionsordninger.

Invested.dk