Forfaldsdato

Globus 60x60Definition af Forfaldsdato

Forfaldsdatoen er den dag, hvor en ydelse/præmie forfalder til betaling.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Forfaldsdato

Når der er tale om realkreditlån, så er den sidste rettidige betalingsdato senere end forfaldsdatoen på grund af en vis kredittid. Der vil blive tilregnet morarenter fra forfaldsdatoen, hvis ikke der bliver betalt til tiden.

Invested.dk