Kategori: Optioner


Udløbsdato – Udløbsdag

Globus 60x60Definition af Udløbsdato – Udløbsdag

Den sidste dag en option- eller futurekontrakt er gyldig. Når en investor køber en option, giver kontrakten han/hende retten men ikke forpligtelsen til at købe eller sælge et aktiv til en fastsat kurs (strikekurs) inden for en bestemt tidsperiode, hvilket er på eller før udløbsdatoen (det er definitionen på en amerikansk option – europæiske kan ikke udnyttes før udløbsdatoen). Hvis investoren vælger ikke at udnytte denne ret, udløber optionen og bliver værdiløs, og investoren taber de penge, han har betalt for optionen.

IE 60x60InvestEd forklarer Udløbsdato – Udløbsdag

Udløbsdagen for aktieoptioner er den 3. fredag i månederne marts, juni, september og december. Hvis denne dag ikke er en bankdag (eks. helligdag), bliver udløbsdagen nærmeste foregående bankdag (altså torsdag, hvis det er en bankdag). For optioner i OMXC20-futures og futures i OMXC20-indeks er udløbsdagen den 3. fredag i udløbsmåneden.

Udnytte – Exercise

Globus 60x60Definition af Udnytte – Exercise

Når man effektiverer sin ret i en kontrakt. I optionshandel har optionsindehaveren retten, men ikke forpligtelsen, til at købe eller sælge det underliggende instrument til en specifik kurs på eller før en bestemt dato i fremtiden (definition på amerikanske optioner – europæiske kan ikke udnyttes før udløbsdato). Hvis indehaveren vælger at købe eller sælge det underliggende instrument (i stedet for at lade kontrakten udløbe værdiløst eller sælge positionen videre), så vil han/hun udnytte optionen.

IE 60x60InvestEd forklarer Udnytte – Exercise

Hvis køberen vælger at udnytte optionen, skal han/hun informere sælgeren (udstederen) om det. Imens køberen af optionen har retten til at udnytte optionen, skal udstederen opfylde vilkårene, hvis køberen vælger at udnytte sin option.

Størstedelen af optioner udnyttes ikke men udløber i stedet værdiløst eller lukkes af modsatte positioner. For eksempel kan en optionsindehaver lukke en call eller put option før udløbsdatoen ved at sælge den (under antagelse af at kontrakten har markedsværdi). Hvis en option udløber uudnyttet, har indehaveren ikke længere ret til nogle af vilkårene i kontrakten. Derfor taber køberen præmien betalt til udstederen for optionen sammen med enhver kommission og gebyr i forbindelse med købet.

Udsteder

Globus 60x60Definition af Udsteder

Sælgeren af en option der modtager optionspræmien betalt af køberen.

IE 60x60InvestEd forklarer Udsteder

For eksempel indtager en udsteder en kort position i en call option. Hvis call optionen udnyttes, så skal udstederen sælge den underliggende aktie til strikekursen i optionen. Omvendt, hvis du er udsteder af en put option, siges det, at du indtager en lang position.

At være udsteder er relativt risikabelt. Denne teknik bør ikke bruges af nybegyndere på optionsmarkedet.

Underliggende aktiv

Globus 60x60Definition af Underliggende aktiv

(I) Er i derivater det værdipapir, som skal leveres, når en derivatkontrakt såsom en put- eller call option udnyttes.

(II) Er i aktier de ordinære aktier, som skal leveres, når en warrant/tegningsret udnyttes, eller når en konvertibel obligation eller konvertibel præferenceaktie bliver omdannet til ordinære aktier.

IE 60x60InvestEd forklarer Underliggende aktiv

Prisen på den underliggende aktiv er hovedfaktoren, der bestemmer priserne på derivater, warranter og konvertible. Derfor betyder en ændring i det underliggende aktiv en tilsvarende ændring i prisen på det derivat, som er lænket sammen. I de fleste tilfælde er det underliggende aktiv en aktie (i tilfælde af optioner) eller en råvare (i tilfælde af futures).

Invested.dk