Udnytte – Exercise

Globus 60x60Definition af Udnytte – Exercise

Når man effektiverer sin ret i en kontrakt. I optionshandel har optionsindehaveren retten, men ikke forpligtelsen, til at købe eller sælge det underliggende instrument til en specifik kurs på eller før en bestemt dato i fremtiden (definition på amerikanske optioner – europæiske kan ikke udnyttes før udløbsdato). Hvis indehaveren vælger at købe eller sælge det underliggende instrument (i stedet for at lade kontrakten udløbe værdiløst eller sælge positionen videre), så vil han/hun udnytte optionen.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Udnytte – Exercise

Hvis køberen vælger at udnytte optionen, skal han/hun informere sælgeren (udstederen) om det. Imens køberen af optionen har retten til at udnytte optionen, skal udstederen opfylde vilkårene, hvis køberen vælger at udnytte sin option.

Størstedelen af optioner udnyttes ikke men udløber i stedet værdiløst eller lukkes af modsatte positioner. For eksempel kan en optionsindehaver lukke en call eller put option før udløbsdatoen ved at sælge den (under antagelse af at kontrakten har markedsværdi). Hvis en option udløber uudnyttet, har indehaveren ikke længere ret til nogle af vilkårene i kontrakten. Derfor taber køberen præmien betalt til udstederen for optionen sammen med enhver kommission og gebyr i forbindelse med købet.

Invested.dk