Underliggende aktiv

Globus 60x60Definition af Underliggende aktiv

(I) Er i derivater det værdipapir, som skal leveres, når en derivatkontrakt såsom en put- eller call option udnyttes.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

(II) Er i aktier de ordinære aktier, som skal leveres, når en warrant/tegningsret udnyttes, eller når en konvertibel obligation eller konvertibel præferenceaktie bliver omdannet til ordinære aktier.

IE 60x60InvestEd forklarer Underliggende aktiv

Prisen på den underliggende aktiv er hovedfaktoren, der bestemmer priserne på derivater, warranter og konvertible. Derfor betyder en ændring i det underliggende aktiv en tilsvarende ændring i prisen på det derivat, som er lænket sammen. I de fleste tilfælde er det underliggende aktiv en aktie (i tilfælde af optioner) eller en råvare (i tilfælde af futures).

Invested.dk