Udløbsdato – Udløbsdag

Globus 60x60Definition af Udløbsdato - Udløbsdag

Den sidste dag en option- eller futurekontrakt er gyldig. Når en investor køber en option, giver kontrakten han/hende retten men ikke forpligtelsen til at købe eller sælge et aktiv til en fastsat kurs (strikekurs) inden for en bestemt tidsperiode, hvilket er på eller før udløbsdatoen (det er definitionen på en amerikansk option – europæiske kan ikke udnyttes før udløbsdatoen). Hvis investoren vælger ikke at udnytte denne ret, udløber optionen og bliver værdiløs, og investoren taber de penge, han har betalt for optionen.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Udløbsdato - Udløbsdag

Udløbsdagen for aktieoptioner er den 3. fredag i månederne marts, juni, september og december. Hvis denne dag ikke er en bankdag (eks. helligdag), bliver udløbsdagen nærmeste foregående bankdag (altså torsdag, hvis det er en bankdag). For optioner i OMXC20-futures og futures i OMXC20-indeks er udløbsdagen den 3. fredag i udløbsmåneden.

Invested.dk