Margin call

Globus 60x60Definition af Margin call

En mæglers krav om at en investor, der bruger margin, indsætter flere penge på sin konto, så kontoen bringes op over minimumskravet. Margin calls forekommer, når din kontos værdi falder under mæglerens vedligeholdelseskrav.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Margin call

Hvis en eller flere af de værdipapirer, du holder (for lånte penge), falder under en bestemt værdi, så vil du få et margin call fra din mægler. Du vil derfor være nødsaget til at indsætte flere penge på din konto eller sælge nogle af dine aktiver.

Invested.dk