Opgradering

Globus 60x60Definition af Opgradering

En positiv ændring i vurderingen af et værdipapir. En opgradering er som regel sat i gang via en stabil forbedring i de fundamentale faktorer og finanserne hos den entitet, som har udstedet værdipapiret. Kreditvurderinger af gældspapirer bliver foretaget kreditvurderingsbureauer såsom Soliditet og Standard & Poor’s.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Opgraderinger af investeringsvurderinger for aktier og værdipapirer med fast indtægt foretages af obligations- og aktieanalytikere hos finansielle institutioner.

IE 60x60InvestEd forklarer Opgradering

For eksempel kan et kreditvurderingsbureau opgradere vurderingen af et papir fra AA+ til AAA. Dette vil have en positiv effekt på de udestående papirer hos udstederen.

En opgradering af en aktie kan eksempelvis være, når en analytiker hos eksempelvis Nordea opgraderer en aktie fra ”hold” til ”køb”.

Invested.dk