R-kvadrat – R2

Globus 60x60Definition af R-kvadrat – R2

En statistisk måling der repræsenter den procentdel af en fonds eller værdipapirs bevægelser, der kan forklares med bevægelser i et overordnet indeks. For aktier i Danmark er det overordnede indeks C20-indekset.

IE 60x60InvestEd forklarer R-kvadrat – R2

R-kvadratets værdier rækker fra 0 til 100. Et R-kvadrat på 100 betyder, at alle bevægelserne i et værdipapir kan forklares fuldstændigt af bevægelserne i indekset. Et højt R-kvadrat (mellem 85 og 100) indikerer, at værdipapirets præstationsmønster har været lig med indekset. Et værdipapir med et lavt R-kvadrat (70 eller mindre) agerer ikke helt ligesom indekset.

En højere R-kvadreret værdi vil indikere en mere brugbar beta-figur. Hvis et værdipapirs R-kvadreret værdi for eksempel er tæt på 100 men har en beta på under 1, er det mest sandsynligt at dette værdipapir vil skabe højere risikojusterede afkast. En lav R-kvadreret værdi betyder, at du bør ignorere beta-værdien.

Råvare

Globus 60x60Definition af Råvare

Et materiale eller substans der bruges i den primære produktion eller fremstilling af en vare. Råvarer er ofte naturlige ressourcer såsom olie, jern eller træ. Før de bruges i produktionsprocessen, bliver de ofte omarbejdet for at kunne bruges til forskellige formål. Råvarer købes og sælges på råvarebørser over hele verden.

IE 60x60InvestEd forklarer Råvare

Råvarer er så vigtige for produktionsprocessen, at landets succes kan bestemmes af mængden af naturlige ressourcer, som landet har inden for dets grænse. Et land der har en stor mængde råvarer behøver ikke at importere så mange råvarer og har muligheden for at eksportere til andre lande.

Køb og salg af råvarer gennemføres som regel igennem futures på børser.

Reelt aktiv

Globus 60x60Definition af Reelt aktiv

Et fysisk og håndgribeligt aktiv der har en værdi på grund af dens substans og egenskaber. Reelle aktiver inkluderer eksempelvis ædelmetaller, råvarer og ejendomme. De passer godt ind som et supplement til de fleste porteføljer, fordi de har en relativt lav korrelation med finansielle aktiver, såsom aktier og obligationer. De passer bestemt godt under tider med inflation, fordi de har det med at overgå finansielle aktiver i disse perioder.

IE 60x60InvestEd forklarer Reelt aktiv

Reelle aktiver kan adskilles fra finansielle aktiver, hvis værdi bliver udledt af et kontraktligt krav på et underliggende aktiv, hvilket måske er reelt eller immaterielt. For eksempel er råvarer og ejendomme reelle aktiver, men råvarefutures og ETF’er, såvel som REIT’er er ikke.

Reelle aktiver indebærer nogle større udfordringer og i de fleste tilfælde omkostninger end værdipapirer. Derudover har de også en lavere likviditet.

Regression

Globus 60x60Definition af Regression

En statistisk måling der forsøger at bestemme styrken af forholdet mellem en afhængig variabel (ofte kaldet Y) og en række andre skiftende variabler (kendt som uafhængige variabler).

IE 60x60InvestEd forklarer Regression

De to basale typer af regression er lineær regression og multipel regression. Lineær regression bruger en uafhængig variabel til at forklare og/eller forudse resultatet af Y, hvor multipel regression bruger to eller flere uafhængige variabler til at forudse resultatet. Den generelle formel for begge former fra regressioner er som følger:

Lineær regression: Y = a + bX + u
Multipel regression: Y = a + b1X1 + b2X2 + B3X3 + … + BtXt + u

Hvor:

Y = den variabel vi forsøger at forudse
X = den variabel vi bruger til at forudse Y
a = skæringen
b = hældningen
u = den resterende regression

I multipel regression bliver de separate variabler adskilt ved brug af indekstal.

Regression tager en gruppe tilfældige variabler, som skulle kunne forudse resultatet af Y og forsøger derved at finde et matematisk forhold imellem dem. Dette forhold er typisk i form af en ret linje (lineær regression), der bedst tilnærmer sig alle de individuelle datapunkter. Regressionsanalyse bruges ofte til at bestemme, hvor mange specifikke faktorer, såsom prisen på en råvare, bestemte industrier og sektorer, der påvirker kursbevægelsen af et aktiv.

Rente

Globus 60x60Definition af Rente

Gebyret for privilegiet om at låne penge, som regel udtrykt som en årlig procentsats. Gælder udlån såvel som indlån.

Det beregnes ved at bruge to metoder: Nominel rente og effektiv rente.

IE 60x60InvestEd forklarer Rente

Långivere tjener penge fra renter, og låntagere betaler dem.

Renteswap

Globus 60x60Definition af Renteswap

En aftale mellem to parter hvor en strøm med fremtidige rentebetalinger byttes med en anden baseret på en bestemt hovedstol. Renteswaps bytter ofte en fast betaling for en variabel betaling, som er forbundet til en rente (f.eks. LIBOR-renten). En virksomhed vil typisk benytte sig af renteswaps for at begrænse eller holde styr på deres sårbarhed overfor udsving i renten eller for at få en marginalt lavere rente, end den ville have uden swappen.

IE 60x60InvestEd forklarer Renteswap

Renteswaps er i bund og grund en byttehandel af én pengestrøm med en anden.

En renteswap er en individuel aftale, hvilket betyder, at den ikke er standardiseret. Der er tale om et OTC-produkt, der ikke handles på en børs, men indgås med en finansiel modpart.

Risikoafdækning

Globus 60x60Definition af Risikoafdækning

Når man laver en investering for at reducere risikoen af modstridende kursbevægelser i et aktiv. Normalt består risikoafdækning af at indtage en afbalancerende position i et relateret værdipapir såsom en future i forhold til en aktie.

IE 60x60InvestEd forklarer Risikoafdækning

Et eksempel på en risikoafdækning ville være, hvis du ejede en aktie, og så solgte futures hvor der står, at du vil sælge din aktie til en bestemt kurs; og derved undgå markedsudsving.

Investorer bruger denne strategi, når de er usikre på, hvad markedet vil gøre. En perfekt risikoafdækning reducerer din risiko til ingenting (bortset fra for at risikoafdække).

Rollover

Globus 60x60Definition af Rollover

Et rollover er når, du gør følgende:

(I) Geninvesterer penge fra et udløbet værdipapir til et nyt værdipapir, som er det samme eller lignende.

(II) Flytter en valutaposition til den efterfølgende leveringsdato, hvor et rollover opkræver et gebyr.

IE 60x60InvestEd forklarer Rollover

(I) Hvis vi antager, at en option, som er ved at udløbe, er mere fordelagtig at holde, kan du vælge at købe eller sælge den senere udløbende option.

(II) Valutagebyret kommer ud fra differencen mellem renter mellem de to møntenheder, som er i det givne valutapar. Nogle gange kan investorer profitere, hvis de køber den møntenhed, der har den største af de to renter. Valutamægleren kræver ofte, at investorer skal bibeholde en bestemt marginposition for at tjene på et rollover.

image_pdfimage_print

Invested.dk