R-kvadrat – R2

Globus 60x60Definition af R-kvadrat - R2

En statistisk måling der repræsenter den procentdel af en fonds eller værdipapirs bevægelser, der kan forklares med bevægelser i et overordnet indeks. For aktier i Danmark er det overordnede indeks C20-indekset.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer R-kvadrat - R2

R-kvadratets værdier rækker fra 0 til 100. Et R-kvadrat på 100 betyder, at alle bevægelserne i et værdipapir kan forklares fuldstændigt af bevægelserne i indekset. Et højt R-kvadrat (mellem 85 og 100) indikerer, at værdipapirets præstationsmønster har været lig med indekset. Et værdipapir med et lavt R-kvadrat (70 eller mindre) agerer ikke helt ligesom indekset.

En højere R-kvadreret værdi vil indikere en mere brugbar beta-figur. Hvis et værdipapirs R-kvadreret værdi for eksempel er tæt på 100 men har en beta på under 1, er det mest sandsynligt at dette værdipapir vil skabe højere risikojusterede afkast. En lav R-kvadreret værdi betyder, at du bør ignorere beta-værdien.

Invested.dk