Renteswap

Globus 60x60Definition af Renteswap

En aftale mellem to parter hvor en strøm med fremtidige rentebetalinger byttes med en anden baseret på en bestemt hovedstol. Renteswaps bytter ofte en fast betaling for en variabel betaling, som er forbundet til en rente (f.eks. LIBOR-renten). En virksomhed vil typisk benytte sig af renteswaps for at begrænse eller holde styr på deres sårbarhed overfor udsving i renten eller for at få en marginalt lavere rente, end den ville have uden swappen.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Renteswap

Renteswaps er i bund og grund en byttehandel af én pengestrøm med en anden.

En renteswap er en individuel aftale, hvilket betyder, at den ikke er standardiseret. Der er tale om et OTC-produkt, der ikke handles på en børs, men indgås med en finansiel modpart.

Invested.dk