Kurver & mønstre

Nytten ved trendlinjer

Optrends og nedtrends er begreber, der ofte bruges i teknisk analyse, fordi de sikrer, at de underliggende markedstilstande går i traderens positioners retning i stedet for imod dem. Trendlinjer er let genkendelige linjer, som tradere tegner på grafer for at forbinde bestemte kurser. Linjen bruges til at give traderen et indblik i den retning, som værdipapirets kurs sandsynligvis vil bevæge sig i. Vi vil i denne artikel gennemgå, hvordan man bruger dette værktøj. Der vil ikke gå længe, før du kan begynde at tegne dem på dine egne grafer for at oppe dine chancer for lave en succesfuld handel! (For relateret læsning, læs: Identificering af markedstrends)

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Det basale om trendlinjer

At forstå retningen af den underliggende trend er en af de mest basale måder at forøge éns chancer for at lave en succesfuld handel på, fordi det sikrer, at de generelle markedskræfter arbejder til ens fordel.

Nedadgående trendlinjer antager, at der er et overflod af udbud i værdipapiret, et tegn på at markedsdeltagerne er mere villige til at sælge et aktiv end at købe det. Som du kan se i figur 1, bør du ikke holde en lang position, når der er en nedadgående trendlinje (stiplet linje). En stigning opad er usandsynlig, når den overordnede langsigtede trend går nedad. Omvendt, er en optrend et signal om, at efterspørgslen efter aktivet er større end udbuddet, og det betyder, at kursen sandsynligvis vil fortsætte opad.

Eksempel på nedadgående trend

Trendlinjer kan variere meget afhængig af den tidsramme, som bruges, og linjens hældning. For eksempel kan nogle værdipapirer vise aspekter af optrend/nedtrend i måneder, dage eller selv få minutter, mens andre kan bevæge sig i en trendkanal og gå i en sidelæns trend.

 

Støtte og modstand

Trendlinjer er et relativt enkelt værktøj, som kan bruges til at skue den overordnede retning af et givet aktiv, men hvad der er mere vigtigt er, at de også kan bruges af tradere til at identificere områder med støtte og modstand. Dette betyder, at trendlinjer bruges til at identificere de niveauer på en graf, som prisen på et aktiv har svært ved at bevæge sig over/under. Denne information kan være meget brugbar, når man kigger efter specifikke ind- og udgangspunker og kan også bruges til at styre ens risiko og identificere gode stop loss områder. (For mere info, læs: Det basale om støtte og modstand)

Tekniske tradere holder især øje med aktivet, når prisen nærmer sig en trendlinje, fordi disse områder ofte spiller en enorm rolle i at bestemme den kortsigtede retning af aktivets pris. Som prisen nærmer sig store støtte-/modstandsniveauer, er der to scenarier, som kunne ske: Prisen vil springe væk fra trendlinjen og fortsætte i trendens retning, eller prisen vil gå igennem trendlinjen, hvilket kan være et tegn på, at den nuværende trend skifter eller svækkes.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Tegn dine egne trendlinjer

Som nævnt tidligere er trendlinjer i bund og grund simple linjer, der forbinder en række priser for at give traderen en bedre idé af, hvor prisen på en bestemt investering vil bevæge sig hen. Problemet opstår, når man skal finde ud af, hvilke priser der skal bruges til at skabe trendlinjen. Som du måske allerede ved, er åbningskursen, lukkekursen, lavpunktet og højpunktet nemme at få fat i, men hvilke af disse kurser bør man bruge, når man skaber en trendlinje?

Der er ikke et korrekt svar til dette spørgsmål. Tekniske signaler som bliver genereret af diverse tekniske mønstre/indikatorer er meget subjektive, og trendlinjer er ingen undtagelse. Det er helt op til traderen selv, når det kommer til at vælge, hvilke punkter der skal bruges til at skabe trendlinjen. Nogle tradere vil kun forbinde lukkekurserne, mens andre måske vælger et miks af lukkekurser, åbningskurser og højdepunkter. Uanset hvilke kurser som forbindes, er det vigtigt at bemærke, at jo flere kurser der rører trendlinjen, jo stærkere og mere påvirkende menes linjen at være.

Generelt bruges opadgående trendlinjer til at forbinde priser, der agerer som støtte, mens det givne aktiv trender opad. Det betyder, at opadgående trendlinjer hovedsageligt tegnes under kursen og forbinder enten en række lukkekurser eller lavpunkter. Omvendt bruges en nedadgående trendlinje generelt til at forbinde en række lukkekurser eller højdepunker, der agerer som modstand, mens det givne aktiv trender nedad.

Vi bør lige nævne, at det er muligt at bruge to trendlinjer på den samme graf. Dog kendes denne metode som en kanal, hvilket rækker ud over denne artikel.

For at illustrere konceptet med at tegne en stigende trendlinje, har vi lavet en figur nedenfor. Som du kan se på figuren, er trendlinjen tegnet, så den forbinder de lavpunkter, der vises med de sorte pile. Så snart trendlinjen er blevet skabt, vil tradere kunne forvente at se kursen på aktivet fortsætte med at stige, indtil kursen lukker under den nyligt skabte støtte.

Trendlinje som støtteniveau i aktie

Som tiden fortsætter, kan vi se i næste nedenstående figur, at kursen testede støtten senere. Dette er vigtigt, fordi jo flere gange kursen rører trendlinjen, des mere påvirkende siges linjen at være. Kursbevægelsen der vises med den sorte pil til højre bruges af tradere til at bekræfte, at trendlinjen virker. I dette tilfælde vil tradere forsøge at indtage en lang position (købe) så tæt på trendlinjen, som muligt.

Trendlinje bekræfter styrke

Så snart en teknisk trader har indtaget en position tæt på trendlinjen, vil han/hun holde denne position åben, indtil kursen vil gå under støttelinjen. De flere tradere vil konstant justere deres stop loss ordrer ved at skubbe dem højere op, som trendlinjen fortsætter med at hælde opad. Denne metode sikrer, at traderen kan tage så meget gevinst som muligt uden at blive taget ud af positionen for tidligt. At holde sin stop loss ordre under trendlinjen er en strategisk måde at sikre sig, at aktivet har en passende mængde plads til at svinge på uden at stå over for et whipsaw. I dette tilfælde ville brugen af den opadgående trendlinje resultere i en meget profitabel handel, som du kan se i nedenstående figur.

Eksempel på trendlinje i aktie

 

Konklusion

Trendlinjer bruges meget af tradere, der gerne vil sikre sig, at den underliggende trend af et aktiv bevæger sig til deres fordel. Trendlinjer kan bruges effektivt til at skue potentielle støtte-/modstandsområder, hvilket kan hjælpe med at bestemme sandsynligheden for, at trenden vil fortsætte. Denne strategiske fordel er tilgængelig for enhver trader, der er villig til at tage sig tid til at lære at tegne basale trendlinjer og bruge denne teknik i sin egen handelsstrategi. (For at lære mere om grafmønstre, tjek da vores guide ud til teknisk analyse.)

Del denne artikel

Invested.dk