Tag : Risikoafdækning


Hvad sker der, hvis du ikke risikoafdækker dine investeringer?

12th januar, 2015 af No comments yet

Traditionelle aktieinvesteringer, som ikke er risikoafdækkede, har den risiko at stå over for større tab, hvis det overordnede marked falder. Som investor forsøger man ofte at beskytte sit afkast i sin aktieportefølje ved at lave alternative investeringer i optioner, ejendomme, råvarefutures eller ved at shorte. Dog er en af de mest almindelige former for risikoafdækning […]


Hvordan kan jeg beskytte min portefølje mod markedskorrektioner?

8th november, 2014 af No comments yet

Et stort dilemma for investorer er ofte at finde måder, hvorpå de kan minimere effekten af økonomiske risici, inklusiv markedskorrektioner. Der findes ingen mennesker, der ønsker at se deres portefølje lave enorme stigninger og derefter se disse stigninger blive reduceret eller elimineret, hvis der kommer en skarp nedtur. En meget udbredt metode til at minimere […]


Invested.dk