Spørgsmål

Hvad sker der, hvis du ikke risikoafdækker dine investeringer?

Traditionelle aktieinvesteringer, som ikke er risikoafdækkede, har den risiko at stå over for større tab, hvis det overordnede marked falder. Som investor forsøger man ofte at beskytte sit afkast i sin aktieportefølje ved at lave alternative investeringer i optioner, ejendomme, råvarefutures eller ved at shorte. Dog er en af de mest almindelige former for risikoafdækning at investere i hedgefonde.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Hedgefonde forsøger at skabe investeringsafkast, der som regel har en lav korrelation med traditionelle aktieafkast, såsom en portefølje hos en almindelig investeringsforening. Risikoafdækning er med det formål at beskytte investeringer mod fald. Hedgefonde tjener dette formål ved ofte at stige i værdi, når mere traditionelle porteføljer falder i værdi eller som det mindste lide under et mindre tab. I idéelle situationer dækker hedgefonde tabene hos andre investeringer for at skabe et nettoprofit. En fordel ved at risikoafdække med hedgefonde er, at disse fonde ofte består af en blanding af udbredte risikoafdækningsstrategier såsom shorting og handel med optioner. Gode hedgefonde kan stabilisere sine aktieporteføljer, når det overordnede marked peger nedad.

Et andet argument for at bruge hedgefonde er lav volatilitet. Mange investorer har fundet ud af, at det at have diversificerede investeringer som regel er lig med mindre volatilitet i deres portefølje. Tilmed har undersøgelser vist, at lavere volatilitet ikke nødvendigvis er lig med et mindre afkast.

Risikoafdækning kan tages et skridt videre ved at investere i hedgefonde, der investerer i andre hedgefonde. Den basale idé bag denne praksis er at sådanne fonde nemt kan føre investeringer frem og tilbage mellem de mest indbringende fonde, hvilket skaber mere forskellighed end hos en enkelt fond.

Risikoafdækning er et vigtigt aspekt i porteføljestyring, fordi der er en større risiko for tab i investeringer, der ikke er risikoafdækket, hvor præstationen hos gode hedgefonde har vist, at risikoafdækning ikke nødvendigvis betyder, at afkastpotentialet falder.

 

Her kan du stille et finansielt spørgsmål

Del denne artikel

Invested.dk