Spørgsmål

Hvordan kan jeg beskytte min portefølje mod markedskorrektioner?

Et stort dilemma for investorer er ofte at finde måder, hvorpå de kan minimere effekten af økonomiske risici, inklusiv markedskorrektioner. Der findes ingen mennesker, der ønsker at se deres portefølje lave enorme stigninger og derefter se disse stigninger blive reduceret eller elimineret, hvis der kommer en skarp nedtur. En meget udbredt metode til at minimere denne risiko er for investorer at dedikere en del af porteføljen til investeringer, der går i den modsatte retning af det overordnede marked. Der bliver også ofte brugt andre risikostyringsstrategier såsom risikoafdækning med futures, at købe investeringer med lav beta-værdi eller selv sprede sine køb for at drage fordel af de faldende kurser.

Ikke alle fald på aktiemarkedet er nødvendigvis en ”korrektion”. Korrektioner er store udsving på 20% eller mere, enten i et individuelt værdipapir, en råvare eller et indeks for at kompensere for en overvurdering eller undervurdering af kurserne. Korrektioner bliver generelt set som kortere og mindre problematiske end faktiske recessioner. Generelt set bør investeringer bliver spredt nok, så intet enkelt værdipapir kan sænke hele porteføljen. Her kommer nogle strategier, der er mere specifikke måder at diversificere og danne beskyttelse mod markedskorrektioner på.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Omvendt cyklisk investering

Hvis et antal af dine investeringer har et højt niveau af korrelation med markedet som helhed, så kunne en eventuel korrektion i et stort indeks, såsom C20-indekset eller S&P 500, skabe problemer. Ved at købe aktier eller investeringsforeninger, der hører til en industri eller råvare, som er negativt korreleret med de store indeks, kan man se noget af sine portefølje stige i værdi, selv når markedet er i knibe. Disse investeringer er det omvendte af ”cykliske”.

Risikoafdækning

Der findes mange definitioner på ”risikoafdækning”, men det generelle koncept er at reducere risikoen af, at et værdipapir taber værdi ved at lave en komplimenterende investering. Omvendte cykliske aktier kunne godt ses som en form for risikoafdækning. At købe ejendomme, guld eller andre alternative aktiver kan også ses som risikoafdækning. En tredje hyppig risikoafdækningsstrategi er for eksempel at sælge futures på en aktie, hvilket anfører, at du automatisk sælger din position til en bestemt kurs og derved undgår aktiespecifikke korrektioner.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Udjævning af position

Dette er ikke nødvendigvis en risikostyringsstrategi. Det er rettere en metode til at lave langsigtede investeringer på en systematisk måde for at drage fordel af kortsigtede nedture eller markedskorrektioner. Antag, at du gerne vil købe for 50.000 kr. i et værdipapir og holde det i en længere periode. I stedet for at købe en stor sum på én gang, kunne du sprede dine køb til, lad os sige 1000 kr. om måneden, og så kunne købe mere, hvis aktiekursen falder. Hvis kursen den ene måned er 100 kr./aktie, kunne du købe 10 aktier denne måned. Hvis kursen den næste måned er 50 kr./aktie, ville du kunne købe 20 aktier. Ved at opsamle flere aktier på denne måde, vil du kunne sigte efter et større overordnet afkast, når aktiekursen stiger igen.

 

Lav beta investering

En anden måde at beskytte sin portefølje mod korrektioner på er i bund og grund at være risikoavers fra starten og investere i værdipapirer, der har en lav betakoefficient. Derved er der mindre chance for, at din portefølje deltager i markedsvolatiliteten.

 

Her kan du stille et finansielt spørgsmål

Del denne artikel

Invested.dk