Tag : Investeringsforeninger


Skatteregler for investeringsforeninger

6th januar, 2024 af 6 comments

En investeringsforening er en sammenslutning af en række investorer, som tilsammen ejer de værdipapirer, som foreningen investerer i. At investere i andele eller beviser i investeringsforeninger indebærer, at man let får spredt sin investering blandt mange forskellige aktier, hvis foreningen f.eks. investerer i aktier. Man opnår hurtigt en diversificering af sin portefølje og undgår derved […]


Hvad er forskellen mellem alfa og beta?

3rd november, 2014 af No comments yet

Alfa og beta er begge risikonøgletal, som investorer bruger som et værktøj til at beregne, sammenligne og forudsige afkast. Du vil ofte se alfa og beta i forbindelse med investeringsforeninger. Begge nøgletal bruger store indekser, såsom OMXC20-indekset eller S&P 500, og sammenligner dem med individuelle værdipapirer for at belyse en bestemt præstationstendens. Alfa og beta […]


Invested.dk