Spørgsmål

Hvad er forskellen mellem alfa og beta?

Alfa og beta er begge risikonøgletal, som investorer bruger som et værktøj til at beregne, sammenligne og forudsige afkast. Du vil ofte se alfa og beta i forbindelse med investeringsforeninger. Begge nøgletal bruger store indekser, såsom OMXC20-indekset eller S&P 500, og sammenligner dem med individuelle værdipapirer for at belyse en bestemt præstationstendens.

Alfa og beta er to af de fem basale tekniske risikonøgletal. De tre andre er standardafvigelse, R-kvadrat og Sharpe nøgletallet.

Få fart på din investering: Se certifikaterne hos en Danmarks førende udstedere Klik her

Alfa

Alfa bliver set som en måling af eksempelvis en investeringsforenings dygtighed. For eksempel er et 8% afkast for en investeringsforening imponerende, når aktiemarkedet som helhed giver 4%, men det er langt mindre imponerende, når aktiemarkedet giver 15%. I første tilfælde ville investeringsforeningen have en relativt høj alfa-værdi.

Hvis en CAPM-model (capital asset pricing model) indikerer, at porteføljen skulle have tjent 5% (baseret på risiko, økonomiske tilstande og andre faktorer) men i stedet kun tjener 3%, så ville porteføljens alfa-værdi være -2%. Som investor bør man foretrække en investering med en høj alfa-værdi.

 

Beta

Beta (sommetider kaldet betakoefficienten) bestemmer et bestemt værdipapirs volatilitet sammenlignet med et relateret indeks over en bestemt tidsperiode. Kort sagt ser investorer på, hvor stor potentiel nedtur de kan forvente af en investering. CAPM-analyse bruges også til at beregne beta.

Grundlinjetallet for alfa er nul (hvis investeringen har præsteret nøjagtigt som det overordnede indeks), men grundlinjetallet for beta er én. En beta på én er en indikation af, at værdipapirets kurs bevæger sig nøjagtigt, som markedet bevæger sig. Hvis beta er mindre end én, så står værdipapiret normalt over for mindre svingninger i kursen end markedet. Hvis betaen omvendt er over én, så betyder det, at værdipapirerts kurs er mere volatilt end det overordnede marked.

Hvor det er rimelig nemt at konstatere, at en positiv alfa er bedre end en negativ, er det ikke lige så sort på hvidt at bestemme, hvilken beta der er bedst. Mange investorer (risikoaverse) fortrækker en lav beta. Dog findes der også investorer, som er villige til at sigte efter en højere beta med håbet om at fange højere afkast og tjene på den højere volatilitet.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Tidligere resultater

Både alfa og beta er risikofaktorer, der kigger bagud. Alle beregninger bruger data, som er sket i fortiden, og derfor er det vigtigt at vide, at forrige resultater ikke er en garanti for fremtiden.

Selvom de ikke altid nøjagtigt kan forudse fremtidige resultater, så kan alfa og beta hjælpe med at adskille mellem relativt gode og relativt dårlige investeringer over en given tidsperiode.

 

Her kan du stille et finansielt spørgsmål

Del denne artikel

Invested.dk