Tag : Inflation


Forklaring af Janet Yellens rolle på renten i USA

25th august, 2015 af No comments yet

Janet Yellen er direktør for den amerikanske centralbank, Federal Reserve. Det gør hende til en af de mest magtfulde personer i verden, da hun har indflydelse på milliarder af dollars med hendes pengepolitiske beslutninger. Ændringer i pengepolitikken manifesterer sig typisk igennem ændringer i renten. Renteændringer har en stærk effekt på næsten hver eneste sektor i […]


Hvad er forskellen mellem finanspolitik og pengepolitik?

5th januar, 2015 af No comments yet

Teoretisk set er finanspolitik og pengepolitik to funktionelle værktøjer, der kan hjælpe de politiske beslutningstagere med at styre økonomien hen mod mere ønskværdige tilstande: mere vækst, mindre recessioner og kontrolleret inflation. Pengepolitikken har at gøre med manipulering af pengeudbuddet og markedsrenterne, som ofte styres af centralbanker eller andre monetære autoriteter. Finanspolitik føres af de institutioner, […]


Hvordan kan inflation være godt for økonomien?

26th november, 2014 af No comments yet

Inflation er, og har været, et meget debatteret emne inden for økonomisk teori. Selv ordet ”inflation” har flere forskellige betydninger i forskellig kontekst. Mange økonomer, forretningsmænd og politikerer mener, at et moderat inflationsniveau er nødvendigt for at drive forbruget, hvilket er en del af incitamentet af, at et højere forbrug er altafgørende for økonomisk vækst. […]


Hvad skaber negativ inflation, eller deflation?

15th november, 2014 af No comments yet

Deflation (negativ inflation) sker, når priser falder på grund af, at udbuddet af varer og serviceydelser er højere end efterspørgslen efter disse goder. Dette sker som regel på grund af en reduktion af penge, kredit eller privatforbrug. Dette kan forårsages af en kombination af forskellige faktorer såsom at have for mange penge i cirkulation, hvilket […]


Hvad er finanspolitik?

25th april, 2014 af No comments yet

Finanspolitik er måden hvorpå, en regering justerer dens forbrug og skattesatser for at overvåge og have indflydelse på en nations økonomi. Det er søsterstrategien til pengepolitikken, hvorigennem en centralbank har indflydelse på en nations pengebeholdning. Disse to politikker bliver brugt med forskellige kombinationer for at styre et lands økonomiske mål. Her kigger vi på, hvordan […]


Hvordan du kan profitere igennem høj inflation

24th marts, 2014 af No comments yet

For det første skal vi lige have slået fast, hvad inflation egentligt er. Der er inflation, når der sker en løbende generel stigning i priserne på varer og tjenesteydelser. Specifikke virksomheder og industrier klarer sig bedre end andre under inflation. Det er der, hvor du skal investere i de virksomheder, hvis aktiekurser og udbytte vil […]


Invested.dk