Spørgsmål

Hvilke tekniske indikatorer kan jeg bruge til at finde undervurderede aktier?

Teknisk analyse bruger markedsrelateret statistisk såsom tidligere kurser og volumen til at identificere mønstre, der antagelsesvist vil kunne forudse de fremtidige aktiekurser. Det er forskelligt fra fundamental analyse, da denne form for analyse forsøger at bestemme en akties indre værdi. Begge værdiansættelsesmetoder forsøger dog at identificere aktier, der enten er overvurderede eller undervurderede.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Der findes forskellige indikatorer, som man kan bruge til at bestemme, om en aktie er undervurderet:

 

On-Balance Volume (OBV)

Denne indikator kombinerer volumen- og kursbevægelser til at vise volumenstrømmen i forhold til kursen igennem tiden. Hvis en ændring i volumen kommer før en ændring i kursen, vil en forøgelse i volumen kunne indikere, at aktien skifter væk fra at være undervurderet.

 

Accumulation/Distribution (A/D) linjen

Denne indikator kigger på lukkekursen og handelsperioden for en aktie over en tidsperiode, og den er designet til at skabe et billede af handelsstrøm. En opadgående trend viser forøget købelyst.

 

Average Directional Index (ADX)

Denne indikator måler styrken og momentum ved en trend. ADX viser ikke retningen af trenden, og derfor plotter investorer typisk to andre indikatorer sammen med ADX. Værdier over 20 indikerer, at trenden forøges, mens en værdi på 40 indikerer, at trenden er udmattet og måske skifter retning.

 

Aroon indikator

Denne indikator bruges til at bestemme, hvad end en aktie er i en trend, og hvor betydelig denne trend er. Der er to indikatorlinjer – en der er bullish, og en der er bearish – de kan dog kombineres til én værdi for enkelthedens skyld. Når man bruger en enkelt oscillator, betyder det, at jo højere tallet er, des mere ”bullish” er indikatoren.

 

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Denne indikator bliver skabt af to eksponentielle glidende gennemsnit, og den er designet til at signalere den trend og momentum, der ligger bag aktien. Den måler kortsigtet momentum vs langsigtet momentum ved at tage forskellen mellem de to glidende gennemsnit.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Relative Strength Index (RSI)

Denne indikator bruges til at bestemme, om aktien er i en overkøbt eller oversolgt tilstand. Lave værdier antager, at aktien er oversolgt.

 

Stokastisk Oscillator

Denne indikator viser, hvad end trenden nærmer sig højdepunkterne eller lavpunkterne af et handelsinterval. Hvis værdien i indikatoren ligger under 20, er tilstanden oversolgt, og hvis værdien ligger over 80, er tilstanden overkøbt.

 

(For mere information og grundigere forklaring om teknisk analyse og de tekniske indikatorer, læs da vores guide til teknisk analyse.)

 

Her kan du stille et finansielt spørgsmål

 

Del denne artikel

Invested.dk