Spørgsmål

Hvad betyder en negativ korrelation mellem to aktier?

En negativ korrelation med hensyn til aktier betyder, at to forskellige aktier har et statistisk forhold, så de generelt set bevæger sig i modsatte retninger. Lad os for eksempel sige, at aktie A lukker oppe med 5 kr. i slutningen af en handelsdag, og aktie B lukke nede med 5 kr. Hvis dette er en hyppig hændelse over en længere periode, så er de to aktier højst sandsynligt negativt korreleret.

Aktier der generelt bevæger sig i samme retning er positivt korreleret. Korrelation er en statistisk måling, der rækker på en skala fra -1 til +1. -1 er lig med en fuldkommen negativ korrelation, hvor +1 er lig med en fuldkommen positiv korrelation. For at bestemme om der er en negativ korrelation mellem to aktier, kan man foretage en lineær regressionsanalyse af de enkelte aktiekurser ved at have den ene aktie som den afhængige variabel og den anden som den uafhængige variabel. Outputtet fra denne regression indeholder en korrelationskoefficient og viser, hvordan de aktier bevæger sig i forhold til hinanden.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Negativ korrelation er et vigtigt koncept, når man opbygger en portefølje. Som investor bør man sørge for at inkludere nogle negativt korrelerede aktier for at beskytte sig selv mod volatilitet i hele porteføljen. Mange aktier er positivt korreleret med hinanden og det overordnede marked, hvilket kan gøre det svært at diversificere.

Man kan alternativt kigge uden for aktiemarkedet efter aktiver, som er negativt korreleret. Råvarer har en større sandsynlighed for at være negativt korreleret med aktiemarkedet. Dog skifter denne korrelation gennem tiden.

Del denne artikel

Invested.dk