Guides

Shorting: Introduktion

Har du nogensinde været helt sikker på, at en aktie ville falde, og at du gerne ville tjene penge på dette fald? Har du nogensinde ønsket, at du kunne se værdien på din portefølje stige under en krise? Begge scenarier er mulige. Mange investorer tjener penge på et fald i en individuel aktie eller markedet under et nedadgående marked takket være en teknik, der hedder shorting.

Shorthandel er ikke indviklet, men det er et koncept, som mange investorer har svært ved at forstå. Generelt ser folk på investering som at købe et aktiv, beholde det indtil det stiger i værdi og til sidst sælge det og tjene profit. At shorte er det modsatte: En investor tjener kun penge, når det shortede værdipapir falder i værdi.

Hvis du vil shorte markedet, skal du bruge en handelsplatform, der er egnet til shorting. For eksempel Markets.

Shorting involverer mange unikke risici og faldgruber, som man skal være opmærksom på. Mekanikkerne ved shorting er relativt komplicerede i forhold til en normal transaktion. Som altid, står investoren over for høj risiko samt et potentielt høje afkast. Det er essentielt, at du forstår, hvordan hele processen foregår, før du springer dig ud i det.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Shorting: Hvad er shorting?

Lad os som det første forklare, hvad det at shorte betyder, når du køber aktier. Når du køber aktier, køber du et stykke ejerskab i et selskab. Købet og salget af aktier sker hos en børsmægler eller direkte igennem selskabet. Mæglerne er de mest brugte. De fungerer som et mellemled mellem investoren og sælgeren og tager ofte gebyrer for deres serviceydelse.

Når man bruger en mægler, skal man opsætte en konto. Denne konto er enten en kontant konto eller en marginkonto. En kontant konto kræver, at du betaler for din aktie, når du køber, men hos en marginkonto låner mægleren dig en portion af pengene under tidspunktet for købet, og værdipapiret agerer som sikkerhedsstillelse.

Når en investor indtager en lang position i en investering, betyder det, at han/hun har købt en aktie og tror på, at kursen vil stige i fremtiden. Omvendt, hvis en investor indtager en kort position, forventer han/hun, at den vil falde.

Når man shorter en aktie, sælger man aktier, som man ikke ejer, men som man lover at levere tilbage. Dette lyder måske forvirrende, men det er faktisk et meget simpelt koncept.

Når du shorter en aktie, vil mægleren låne dig den. Aktien vil komme fra mæglerens egen beholdning, fra en anden af mæglerens kunder eller fra et andet mæglerselskab. Aktierne sælges og provenuet bliver krediteret i din konto. Før eller senere skal du ”lukke” den korte position ved at købe det samme antal aktier tilbage (hvilket hedder at dække) og levere dem tilbage til din mægler. Hvis kursen falder, kan du købe aktierne tilbage til en lavere kurs og tjene profit på forskellen. Hvis kursen på aktien stiger, skal du købe den tilbage til en højere kurs, og du taber derfor penge.

For det meste af tiden kan du holde en kort position, så længe du vil, men der kræves ofte renter på en marginkonto, så det at holde en kort position åbent i lang tid vil koste mere. Du kan dog også blive tvunget til at “dække” positionen, hvis låneren vil have de aktier, du lånte, tilbage. Dette sker ikke særlig tit, men det er muligt, hvis mange investorer shorter en bestemt aktie.

Fordi du ikke ejer den aktie, som du shorter (du lånte og derefter solgte den), så skal du betale låneren af aktien ethvert udbytte eller aktieret, som er erklæret igennem forløbet af lånet. Hvis der forekommer et aktiesplit imens du er short, vil du skylde det dobbelte antal aktier til halvdelen af kursen.

 

Shorting: Hvorfor shorte?

Generelt er de to hovedgrunde til at shorte: enten for at spekulere eller risikoafdække.

 

Spekulation

Når du spekulerer, ser du på udsving i markedet for hurtigt at tjene stor profit på en højrisiko-investering. Spekulation er blevet opfattet som noget negativt, fordi det sammenlignes med gambling. Dog involverer spekulation en beregnet vurdering af markederne og at påtage risiko, når oddsene ligger til éns fordel. Spekulation adskiller sig fra risikoafdækning, fordi spekulanter forsætligt antager risiko, hvor risikoafdækkere prøver at lindre den.

Spekulanter kan stå over for store tab, hvis de bruger den forkerte strategi på det forkerte tidspunkt, men de kan også se store gevinster. Det måske mest berømte eksempel på dette var, da George Soros ”ødelagde Bank of England” i 1992. Han risikerede 10 mia. dollars på, at den britiske pund ville falde, og han havde ret. Den efterfølgende nat tjente Soros 1 mia. dollars fra handlen. Hans profit endte med 2 mia. dollars.

Spekulanter kan drage fordel af markedet, fordi de forøger handelsvolumen, antager risiko og tilføjer markedslikviditet. Dog kan et højt antal spekulative køb føre til økonomiske bobler og kriser.

 

Risikoafdækning

Af grunde vi senere vil tale om bruger meget få sofistikerede finansmænd shortsalg som en aktiv investeringsstrategi (indtagen George Soros). Størstedelen af investorer bruger shorting som en risikoafdækning. Dette betyder, at de beskytter andre lange positioner ved at modregne korte positioner.

Risikodækning kan være en fordel, fordi du forsikrer din aktie mod risiko, men det kan også være dyrt, og der er altid basisrisiko involveret.

 

Hvem shorter?

Nogle insidere indikerer, at det kræver en bestemt type person at shorte aktier.

Mange shortsælgere er blevet set som pessimister, der hepper på, at en virksomhed fejler, men de er også blevet beskrevet som disciplineret og selvsikre i deres bedømmelser.

Sælgere er som regel:

Shorting er ikke for alle. Det involverer en stor mængde tid og dedikation. Shortsælgere skal være informerede, talentfulde og erfarne investorer for at få succes.

De skal kende til:

 • Hvordan finansmarkederne fungerer
 • Forskellige teknikker og strategier
 • Markedstrends
 • Den pågældende virksomheds forretningsdrift
Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Shorting: Transaktionen

Antag, at du, efter mange timers research og analyse, beslutter, at virksomheden ABC er intet værd (efter din mening). Aktien handles nuværende til en kurs, der ligger på 65 kr., men du forudser, at denne kurs vil ligge langt lavere de kommende måneder. For at tjene penge på dette fald, beslutter du at shorte ABC aktier. Lad os se på, hvordan denne transaktion vil foregå.

 

Trin 1: Opsæt en marginkonto. Husk at denne konto tillader dig at låne penge fra mæglerselskabet med dit værdipapir som sikkerhedsstillelse.

Trin 2: Placer din ordre. De fleste online mæglere har en boks, der siger ”short”. I dette eksempel vælger du at placere en ordre om at shorte 100 aktier.

Trin 3: Mægleren låner aktierne afhængig af tilgængeligheden. De aktier der lånes kan komme fra:

 • Mæglerselskabets egen beholdning
 • Marginkontoen fra en af selskabets kunder
 • Et andet mæglerselskab

Du bør også være opmærksom på marginreglerne og vide, at der kan forekomme gebyrer. For eksempel, hvis aktien har et udbytte, skal du betale personen eller selskabet, der giver lånet.

Trin 4: Mægleren sælger aktierne på det åbne marked. Profitten fra salget indsættes på din marginkonto.

En af to ting kan ske de følgende måneder:

Eksempel på en shorthandel

Shorting kan tydeligvis være profitabelt. Men der er ingen garanti for, at aktien vil gå den vej, som du forventer (ligesom når man indtager en lang position).

Shortsælgere benytter et uendeligt antal målinger og nøgletal for at finde kandidater at shorte. Nogen bruger de samme indikatorer, som de der ønsker at indtage en lang position men shorter så de aktier med de dårligste resultater. Andre leder efter insiderhandel eller bobler, som er klar til at briste.

En indikator som er specifik til shorting er short interest. Short interest er det antal værdipapirer i en virksomhed eller i markederne, som er blevet shortet men endnu ikke genkøbt for at lukke den korte position. Denne indikator fungerer som et barometer for bull eller bear markeder. For eksempel, jo højere short interest er, des flere mennesker forventer en nedtur.

 

Shorting: Risiko

Nu da vi har introduceret shorting, vil vi gøre en ting klar: Shorting er risikabelt. Det er faktisk meget meget risikabelt. Det er lidt ligesom at være til tyreløb i Spanien. Du har enten en fed tid eller bliver trampet i gulvet.

 

Shorting er en stor satsning. Historien har vist, at aktier generelt har en opadgående trend. I det lange løb stiger de fleste aktier i kurs. Selv hvis virksomheden ikke forbedres over årene, vil inflation til dels drive aktiekursen op. Hvad dette betyder er, at shorting er et stort sats imod den overordnede markedstrend.

Så hvis retningen generelt er opad kan det at indtage en kort position i en lang periode være blive meget risikabelt.

 

Tabene kan være uendelige. Når du shortsælger, kan dine tab være uendelige. Et short taber, når aktiekursen stiger, og en aktie har (teoretisk set) ikke nogen begrænsning for, hvor højt den kan stige. Hvis du for eksempel shorter 100 aktier til 65 kr. men kursen stiger til 150 kr., vil du ende med at tabe 8.500 kr. på en investering på 6.500 kr. På den anden side kan en aktie ikke ryge under 0, så den positive side er for dig begrænset. Konklusion: Du kan tabe mere, end du investerer, men du kan højst tjene et afkast på 100%, hvis virksomheden går konkurs.

 

At shorte aktier involverer lånte penge. Dette er kendt som marginhandel. Når du shorter, åbner du en marginkonto, hvorfra du låner penge af din mægler med din investering som sikkerhedsstillelse. Ligesom når du indtager en lang position med margin, er det nemt at miste kontrollen over tabene, fordi du skal opfylde vedligeholdelsesmarginen på som regel 25%. Hvis din konto ryger under dette, vil du blive tvunget til at indskyde flere penge eller likvidere din position.

 

Short squeezes kan vride profitten ud af din investering. Når aktiekurser går op, bliver tabene for shortsælgeren større, da sælgere skynder sig at købe aktien tilbage for at dække deres position. Denne skynding skaber en større efterspørgsel efter aktien, hvilket skubber aktiekursen endnu højere op. Dette fænomen kaldes et short squeeze. Som regel vil nyheder igangsætte et short squeeze, men nogle gange bemærker tradere, at et stort antal shortpositioner i en aktie vil forsøge at skabe et. Det er derfor, det generelt ikke er en god idé at shorte en aktie med høj short interest. Et short squeeze er en god måde at tabe mange penge på meget hurtigt.

 

Selv hvis du har ret, kan det være på det forkerte tidspunkt. Den sidste og største komplikation er at have ret for tidligt. Selv hvis en virksomhed er overvurderet, kunne det muligvis tage et stykke tid for aktien at falde tilbage. I mellemtiden er du sårbar over for renter og andre mægleremner. Akademikere og tradere osv. har i flere år prøvet at komme med en forklaring på, hvorfor en akties markedskurs kan variere fra dens indre værdi. De er ikke endnu kommet med en model, der altid virker, og det vil de måske aldrig.

Tag for eksempel et kig på dotcom boblen. Du ville klart have tjent en formue, hvis du havde shortet på toppen af markedet i begyndelsen af 2000, men mange troede og mente, at aktier var uhørt overvurderede selv et år før. Du havde været meget fattig, hvis du havde shortet Nasdaq i 1999! Det er der, hvor Nasdaq var oppe med 86%, selvom 2/3 af alle aktier faldt. Dette er modstridende med den udbredte tro på, at værdiansættelserne før 1999 passede bedre med Nasdaq. Det var dog først tre år senere, i 2002, at Nasdaq kom tilbage til sit slut 1998-niveau.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Shorting: Etik og shortsælgernes rolle

Det er sikkert at sige, at shortsælgere ikke er de mest populære individer på Wall Street. Mange investorer ser shorting som ”uetisk” og ”at spille mod hjemmeholdet”, fordi disse sælgere forsøger at finde problematiske virksomheder.

Nogle kritikere tror endda, at shortsælgere er en stor grund til markedsnedture såsom krakket i 1987. Der er ikke så meget bevis, som kan understøtte dette, da andre faktorer såsom derivater og programhandel også spillede en stor rolle, men to år efter krakket, holdt den amerikanske regering en høring omkring shorting. Lovgivere ville se på den effekt, shorting havde på små virksomheder og undersøgte behovet for regulering efter beskyldninger om udbredt manipulation af shortsælgere i over-the-counter aktier. SEC forsikrede offentligheden om, at manipulationer ikke var blevet afsløret, og at der ville indføres flere regler.

Men til trods for kritikken, at det svært at benægte, at shorthandel er en vigtig del af markedet ved at:

 • Tilføje likviditet. Det ekstra køb og salg reducerer forskellen mellem den kurs aktierne kan købes og sælges til.
 • Presse overprissatte værdipapirer ned.
 • Forøge den overordnede effektivitet af markederne ved at hurtiggøre kurstilpasninger.
 • Agere som forsvar mod finansiel svindel. For eksempel blev shortsælgeren James Chanos kendt for at identificere bogføringsfusk, som foregik hos virksomheden Enron Corperation (en energi- og forsyningsvirksomhed). Virksomhedens aktivitet blev kendt som Enron skandalen, da det blev fundet ud af, at virksomheden havde manipuleret sin omsætning. De blev erklæret konkurs i slutningen af 2001.

Shortsælgere bliver ofte set som de mest detaljerede og bedst researchende individer på markedet. Det siges, at shortsælgere faktisk forhindrer kriser, fordi de bidrager med noget fornuft under hastige bullmarkeder.

Dog har shorthandel også en mørk side, da der findes en mængde shortsælgere, der benytter uetiske taktikker for at tjene penge. Denne teknik finder sted, når tradere manipulerer aktiekurser i et bear marked ved at indtage korte positioner og derefter gøre brug af en smædekampagne for at presse de bestemte aktier ned (også kendt som ”short and distort”). Dette er den omvendte version af ”pump and dump”, hvor svindlere køber aktier (indtager en lang position) og udsteder falsk information, der får aktiekursen til at stige. Dette shorthandelmisbrug er vokset i takt med internethandel og den voksende trend hos små investorer.

 

Shorting: Konklusion

Shorting er en anden teknik, som du kan tilføje til dine handelsværktøjer. Altså, hvis den passer til din tolerance for risiko og investeringsstil. Shorting bidrager med en størrelsesværdig mulighed inklusiv en stor dosis risiko. Jeg håber, at denne guide har hjulpet dig med at forstå, hvad end det er noget, som du vil gøre brug af. Lad os opsummere:

 • I et short låner en investor aktier, sælger dem og skal så på et tidspunkt returnere de samme aktier (dække). Profit (eller tab) laves på forskellen mellem kursen, som aktierne lånes til og returneres til.
 • En investor tjener kun penge, når det shortede værdipapir falder i værdi.
 • Shorthandel foregår på margin og henholdes derfor reglerne om marginhandel.
 • Shortsælgeren skal betale låneren udbytte samt give rettigheder under låneprocessen.
 • De to grunde til at shortsælge er for at spekulere og risikoafdække.
 • Short interest informerer antallet af aktier, som allerede er blevet shortet i et værdipapir.
 • Shorthandel er meget risikabelt. Du kan tabe flere penge, end du har investeret, og du er begrænset til et 100% positivt afkast.
 • Et short squeeze er, når mange shortsælgere prøver at dække deres positioner på samme tid, hvilket ”vrider” aktiekursen op.
 • Selvom en virksomhed er overvurderet, kan det måske tage lang tid for, at kursen kommer ned igen. At kæmpe imod trenden kan skabe problemer.
 • Kritikere af shorthandel ser det som uetisk og dårligt for markedet.
 • Shorthandel bidrager med likviditet, effektivitet og fornuft.
 • Nogle uetiske tradere spreder falsk information for at presse aktiekursen ned og derved tjene penge på en kort position.
Del denne artikel

Invested.dk