Guides

En guide til beskatning af udbytte

Når du som aktionær har aktier i et børsnoteret selskab, kan du modtage et udbytte som en del af virksomhedens overskud. Det er virksomhedens generelforsamling, der bestemmer, om dette udbytte skal udbetales til aktionærerne. Denne artikel er en lille guide til dig, der ikke ved, hvordan du skal håndtere det udbytte, du får for dine aktier.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Sådan beskattes udbytte

I 2014 ligger skattesatserne for udbytte på 27% af de første 49.200 kr. og 42% af alt over dette. Hvis du har en ægtefælle, kan du også bruge dennes ”grænse” på 49.200 kr., hvis altså din ægtefælle ikke selv modtager udbytte. Hvis din ægtefælle altså ikke modtager aktieudbytte, bliver din ”grænse” fordoblet til 98.400 kr. I dette tilfælde ville du altså kun skulle betale 27% af de første 98.400 kr. og derefter 42% af alt derover.

 

Selvangivelse af udbytte

Når du ejer børsnoterede aktier i et dansk depot, bliver dit udbytte automatisk registreret hos skattevæsenet. Det samme gælder danske unoterede aktier. Det er dog som altid vigtigt selv at logge ind på sin SKAT og tjekke, om de indberettede tal passer. Dette er nemlig dit ansvar. Dit udbytte bliver udfyldt i rubrikkerne 61-68 på din årsopgørelse. Hvis det indberettede beløb ikke stemmer overens med den mængde, du har modtaget, vil du blive nødt til at kontakte indberetteren og få denne til at rette tallet.

 

Skat af udenlandsk udbytte

Udbytte af alle aktier skal betales i Danmark, så længe du er bosiddende i Danmark. Denne regel gælder for noterede såvel som unoterede aktier. Hvis Danmark har en dobbeltbeskatningsaftale med det pågældende land i udlandet, skal du måske også betale skat af udbyttet i det pågældende land.

 

Indberetning af udbytte fra udlandet

Du vil selv blive nødsaget til at indberette dit modtaget udbytte fra udenlandske aktier, hvis de ikke ligger i et dansk depot. Dette udbytte skal du skrive på din selvangivelse i rubrik 450 og 452. Beløbet skal være før eventuelt trukket udbytteskat i det pågældende udland. Denne udbytteskat skal du skrive i rubrik 496. Ydermere skal du skrive kursværdien af aktierne i rubrik 490. Du oplyser udbytte fra udlandet i et udenlandsk depot ved at udfylde denne blanket og sende den til SKAT eller vedhæfte den i tast-selv.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Hvad så med den udenlandske beskatning af udbytte?

Der kan ofte være blevet trukket en kildeskat på udbyttet af udenlandske aktier. Ifølge de dobbeltbeskatningsaftaler som Danmark har lavet med adskillige udlande, vil udlandet typisk have ret til at trække 15% i skat af udbytte, når modtageren er en dansk privatperson. Du får dog fradrag for den betalte udenlandsskat i Danmark. Hvis der er betalt mere end 15%, skal du selv søge om at få de overskydende beløb tilbage fra det pågældende udlands skattevæsen.

 

Konklusion

Når man holder aktier, og de pågældende aktier udbetaler et udbytte, skal man betale skat af dette. Der findes nogle forskellige regler, man skal tage højde for, når man skal håndtere sit udbytte. Hvis du har aktier i et dansk depot, bliver tallene automatisk indberettet til skat. Du skal dog huske at tjekke op på disse tal. Så længe du er bosiddende i Danmark, skal du betale skat af al udenlandsk udbytte. Ligger disse ikke i et dansk depot, skal du selv sørge for at indberette det til skat.

Del denne artikel

Invested.dk