Tag : Udbytte


Introduktion til udbytte

25th marts, 2021 af No comments yet

Et udbytte (dividende) er en fordeling af en virksomheds indtjening til en bestemt klasse aktionærer. De fleste stabile virksomheder tilbyder udbytte. Aktiekurserne af disse virksomheder bevæger sig ofte ikke ret meget, og derfor er udbytte en god måde at få gevinst på i disse selskaber. At investere i aktier der udbetaler udbytte kan være en […]


Hvad er forskellen mellem indtjening pr. aktie og udbytte pr. aktie?

25th marts, 2015 af No comments yet

Indtjening pr. aktie (EPS) er et nøgletal, der viser, hvor rentabel en virksomhed er pr. aktie af virksomhedens antal af udestående aktier. Tallet repræsenterer virksomhedens nettoresultat fordelt på antallet af deres ordinære aktier. Det beregnes som (nettoresultat – præferenceudbytte) / (udestående aktier). Antag for eksempel, at virksomheden ABC har 20 mio. udestående aktier, et nettoresultat […]


Hvad er fordelene og ulemperne ved præferenceaktier og ordinære aktier (stamaktier)?

29th januar, 2015 af No comments yet

Store virksomheder tilbyder generelt private investorer muligheden for at investere i deres forretning via udstedelse af aktier og obligationer. For de investorer, der er villige til at påtage sig ekstra risiko for potentialet for højere afkast, kan både ordinære aktier og præferenceaktier være fordelagtige muligheder. Dog er der nogle forskelligheder, der adskiller præferenceaktier og ordinære […]


En guide til beskatning af udbytte

24th november, 2014 af No comments yet

Når du som aktionær har aktier i et børsnoteret selskab, kan du modtage et udbytte som en del af virksomhedens overskud. Det er virksomhedens generelforsamling, der bestemmer, om dette udbytte skal udbetales til aktionærerne. Denne artikel er en lille guide til dig, der ikke ved, hvordan du skal håndtere det udbytte, du får for dine […]


Invested.dk