Guides

En begynderguide til risikoafdækning

Selvom risikoafdækning lyder indviklet og meget matematisk, er det noget enhver investor bør kende til. Porteføljebeskyttelse er et meget vigtigt emne. Risikoafdækning bliver dog mere talt om, end det bliver forklaret, hvilket får det til at virke som om, at det kun hører til i de dybt avancerede kroge af finansverdenen. Hvis du er begynder, kan du via denne artikel lære, hvad risikodækning er, hvordan det virker, og hvilke teknikker investorer og virksomheder bruger for at beskytte sig selv.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Hvad er risikoafdækning?

Det nemmeste måde at se risikoafdækning på er som en form for forsikring. Når folk vælger at risikoafdække, forsikrer de sig selv mod negative hændelser. Dette forhindrer ikke en negativ hændelse i at ske, men hvis det sker, og du er tilpasseligt risikoafdækket, vil den negative hændelses indvirkning være reduceret. Risikoafdækning foregår næsten alle steder, og vi ser det i mange hverdagssituationer. Hvis du for eksempel køber en forsikring, risikoafdækker du eksempelvis mod ildebrand, indbrud eller andre uforudsigelige katastrofer.

Porteføljemanagere, private investorer og virksomheder bruger risikoafdækningsteknikker for at reducere deres eksponering over for diverse risikoer. På finansmarkederne bliver risikoafdækning dog mere kompliceret end bare at betale et forsikringsselskab en præmie hvert år. Risikoafdækning over for investeringsrisiko indebærer et strategisk brug af instrumenter på markedet for at modregne risikoen af modsatte prisbevægelser. Med andre ord risikoafdækker investorer deres investering ved at lave en anden investering.

Teknisk set vil du investere i to værdipapirer med negative korrelationer. Selvfølgelig er intet i denne verden gratis, så du skal stadig betale gebyrer af en eller anden form for denne type forsikring.

Selvom mange af os drømmer om en verden, hvor gevinstpotentialet er ubegrænset samt risikofrit, kan risikoafdækning ikke hjælpe os med at skære i risikopotentialet uden at skære i gevinstpotentialet også. En reducering i risikoen vil også altid betyde en reducering i potentiel profit. Derfor er risikoafdækning ikke en teknik, hvor du vil tjene flere penge, men det er en teknik, hvor du kan reducere det potentielle tab. Hvis investeringen, du risikoafdækker imod, giver dig en indtjening, vil du typisk have reduceret den profit, som du kunne have tjent, og hvis investeringen taber penge, vil din risikoafdækning (hvis succesfuld) reducere dit tab.

 

Hvordan risikoafdækker man som investor?

Risikoafdækningsteknikker involverer generelt brugen af komplicerede finansielle instrumenter kendt som derivater, hvor de mest kendte er optioner og futures. Vi vil ikke gå i dybden af begge (klik på dem for at læse om begreberne), men bare husk på, at du kan udvikle handelsstrategier, hvor et tab i én investering er modregnet en stigning i et derivat.

Lad os se, hvordan dette virker med et eksempel. Lad os antage, at du ejer aktier i Jensens Bilbiks A/S (forkortet: JBB). Selvom du tror på denne virksomhed i det lange løb, er du lidt bekymret over de kortsigtede tab i bilindustrien. For at beskytte dig selv fra et fald i JBB aktien, kan du købe en put option (et derivat) på virksomheden, hvilket giver dig retten til at sælge JBB til en bestemt kurs (strikekurs). Hvis din aktiekurs dykker under strikekursen, vil disse tab modregne gevinsten i put optionen. (Se denne guide for mere information om optioner: Det basale om optioner: Introduktion)

Et andet klassisk risikoafdækningseksempel involverer en virksomhed, der er afhængig af en bestemt råvare. Lad os sige, at en ny virksomhed, kaldet Jans Tequilafabrik A/S (JTF), er bekymret over volatiliteten i prisen på agave (planten der bruges til at lave tequila). Virksomheden ville komme i store problemer, hvis prisen på agave ville stige til vejrs, hvilket ville æde virksomhedens profitmargin. For at beskytte (risikoafdække) imod usikkerheden af agavekursen, kan JTF købe en future, hvilket tillader, at virksomheden kan købe agave til en bestemt pris på en bestemt dato i fremtiden. Nu kan JTF budgettere uden at bekymre sig om råvarens prisudsving.

Hvis agavekursen stiger over prisen på futurekontrakten, så vil risikoafdækningen have virket, fordi JTF vil spare penge ved at betale en lavere pris. Hvis prisen dog falder,er JTF stadig forpligtet til at betale prisen, der står i kontrakten, og det ville derfor have været bedre for dem ikke at risikoafdække.

Ulempen

Enhver risikoafdækning har sin pris, så før du vælger at risikoafdække, skal du spørge dig selv, om fordelene berettiger omkostningen. Husk at målet med risikoafdækning ikke er at tjene penge men at beskytte mod tab. Omkostningen ved risikoafdækningen (hvad end det er omkostningerne ved en option eller tabt profit ved at være på den forkerte side af en future) kan ikke undgås. Dette er prisen, du skal betale for at undgå usikkerhed.

Vi har sammenlignet risikoafdækning og forsikring, men vi bør lægge vægt på, at forsikring er langt mere præcist end risikoafdækning. Med forsikring er du fuldstændig kompenseret for dit tab (som regel minus selvrisiko). Risikoafdækning af en portefølje er ikke en perfekt videnskab, og tingene kan gå galt. Selvom risikomanagere altid sigter efter at lave en perfekt risikoafdækning, er det svært at opnå dette i praksis.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Hvad risikoafdækning betyder for dig

Størstedelen af alle investorer vil aldrig handle et derivat i deres liv. Faktisk ignorerer de fleste køb-og-behold investorer kortsigtede udsving. For disse investorer er der meget lille grund til at risikoafdække, fordi de lader deres investeringer vokse med det overordnede marked. Så hvorfor lære om risikoafdækning?

Selv hvis du aldrig risikoafdækker din egen portefølje, bør du forstå, hvordan det virker, fordi mange store virksomheder og investeringsfonde altid vil risikoafdække af en eller anden form. Olievirksomheder vil for eksempel måske risikoafdække mod olieprisen, mens en international investeringsforening måske vil risikoafdække mod udsving i udenlandske valutakurser. En forståelse for risikoafdækning vil kunne hjælpe dig med at forstå og analysere disse investeringer.

 

Konklusion

Risiko er et væsentlig og usikkert element ved investering. Uanset hvilken type investor man gerne vil være, vil det at have en basal forståelse for risikoafdækningsstrategier hjælpe med at give en større bevidsthed om, hvordan investorer og virksomheder beskytter sig selv på finansmarkederne. Hvad end du vælger at gøre brug af derivater eller ej, vil du få en bredere forståelse for markedet, hvilket altid vil hjælpe dig med at blive en bedre investor.

Del denne artikel

Invested.dk